Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Preaseisiúintí

 25/07/2008

Osclaíonn Teach Cúirte Bhaile Bhlainséir

D'oscail an tAire Airgeadais, an tUasal Brian Lenihan, T.D., teach cúirte Bhaile Bhlainséir go hoifigiúil inniu. Freastalóidh an teach cúirte agus an oifig cúirte lánaimseartha ar Iarthar Bhaile Átha Cliath, ag ligean d'úsáideoirí cúirte iarratais ar éilimh bheaga a thaisceadh, fíneálacha a íoc agus a gcúrsaí dlí teaghlaigh a bheith cloiste ina gceantar áitiúil.

Déileálfaidh an Chúirt Dúiche le cásanna a thagann chun cinn i gceantar Iarthar Bhaile Átha Cliath lena n-áirítear Baile Bhlainséir, Cluain Saileach, Mullach Eadrad, Baile an Chairpintéaraigh agus Caisleán Cnucha.

Cuirfidh rochtain áitiúil ar an gcúirt feabhas mór ar an scéal d'fhinnéithe agus do ghardaí. Ní bheidh orthu taisteal chuig lár na cathrach a thuilleadh - b'fhéidir ar roinnt ócáidí - le go ndéileálfar le cásanna. Beidh na gardaí in ann níos lú ama a chaitheamh ag taisteal isteach sa chathair agus níos mó ama a chaitheamh ina ndúiche áitiúil.

Saoráidí ag Teach Cúirte Bhaile Bhlainséir

Cuimsíonn an tsaoráid chúirte dhá sheomra cúirte inar féidir éisteacht leis an gCúirt Dúiche, leis an gCúirt Leanaí, le héisteachtaí an dlí teaghlaigh agus le trialacha giúiré na Cúirte Cuarda.  Tá oifig na Cúirte Dúiche mar chuid lárnach den tsaoráid agus tá seomra agallaimh ann inar féidir le baill den phobal gnó íogair a dhéanamh go príobháideach le foireann na cúirte.

San áireamh ar na saoráidí atá ann chomh maith tá;

  • seomra do chleachtóirí dlí
  • seomraí comhairliúcháin
  • limistéir fheithimh phoiblí
  • deasc faisnéise
  • seomra Tacaíochta na nÍospartach
  • seomra giúiré
  • seomraí na mbreitheamh
  • seomra meán
  • seomra an ionchúisitheora Stáit
  • cillíní coinneála, oifig phromhaidh agus seomra do na gardaí


Cuireadh córas sreanga isteach sna saoráidí don teicneolaíocht físchomhdhála is déanaí agus do nasc físe.

Rochtain áitiúil a sholáthar ar na cúirteanna

Léiríonn teach cúirte Bhaile Bhlainséir a thuilleadh dul chun cinn i straitéis leanúnach na Seirbhíse Cúirteanna de chúirteanna agus oifigí cúirte agus saoráidí a chur ar fáil sna bruachbhailte atá tar éis éirí aníos ar feadh chrios comaitéireachta mhéadaitheach chathair Bhaile Átha Cliath.

Úsáidfear an tionscadal seo mar mhúnla chun tithe cúirte agus oifigí nua a sholáthar i Sórd agus i dTamhlacht, áit ina bhfuil an tSeirbhís Chúirteanna ag lorg suíomhanna go gníomhach i gcomhair saoráidí mar seo. Tá oifigí agus cúirteanna áitiúla i bhfeidhm i nDún Laoghaire agus i mBré cheana féin.

In áiteanna eile, tá feabhsuithe suntasacha déanta ag an tSeirbhís Chúirteanna i dTamhlacht ag feitheamh ar thógáil an tí cúirte nua ansin. Tá pleananna ar bun chun teach cúirte nua a sholáthar do Thuaisceart Chill Dara le freastal ar dhaonraí cheantair Mhaigh Nuad, Léim an Bhradáin, Chill Choca agus Chill Droichid.

Is í aidhm na dtionscadal seo ná an comhchruinniú traidisiúnta d'áiteanna ina ndéantar idirghníomh idir an pobal agus na seirbhísí Stáit a bhogadh amach ó lár na cathrach agus na fadhbanna iompair agus tráchta a bhaineann leo a mhaolú dá réir.

Bhain mórchrios comaitéireachta Bhaile Átha Cliath tairbhe as an tstraitéis seo le saoráidí feabhsaithe nó nua sa Longfort, i dTulach Mhór, i bPort Laoise, i mBaile Átha Troim, i mBaile Átha Fhirdhia agus i nDún Dealgan.