Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Preaseisiúintí

21/02/2011

Beidh an Príomh-Bhreitheamh i gceannas ar oscailt Teach Cúirte i Muineachán a ndearnadh athchóiriú €8.5 milliún air ...

Beidh an Breitheamh Onórach John L. Murray, Príomh-Bhreitheamh na hÉireann, i gceannas ar oscailt oifigiúil Theach Cúirte Mhuineacháin, a dhéanfaidh an tAire Dlí agus Cirt, an tUasal Brendan Smith T.D., Dé Luain 21 Feabhra.

 

Oscailt oifigiúil an Tí Cúirte i Muineachán a ndearnadh nuachóiriú, leathnú agus athchóiriú íogair air

Le linn a óráide ag an oscailt, dúirt an Príomh-Bhreitheamh an méid seo a leanas : "Mairfidh an Teach Cúirte seo ar feadh na mblianta fada, go deimhin, ar feadh na gcéadta bliain, agus ní hamháin go mbeidh sí ina hionad ceartais ach beidh sí mar shéadchomhartha do stair Mhuineacháin agus mar sheoid in oidhreacht mhuintir Mhuineacháin".

An sean-fhoirgneamh agus an stair

Déanmhas cosanta 2,037 méadar cearnach, cúig bhá, trí stór os cionn íoslaigh atá i dTeach Cúirte Mhuineacháin. Tá tábhacht náisiúnta agus ailtireachta leis an bhfoirgneamh a tógadh i stíl na Gréige in 1829. Tá an Teach Cúirte i suíomh tábhachtach i mBaile Mhuineacháin ar thaobh ó Dheas Chearnóg na hEaglaise. Scriosadh an foirgneamh den chuid is mó trí choirloscadh in 1981. Rinneadh damáiste mór agus níor tháinig mórán de na gnéithe ailtireachta bunaidh slán. Mar thoradh air sin, cailleadh sainghné a raibh istigh den fhoirgneamh nuair a athchóiríodh é in 1985.


Na hoibreacha agus na háiseanna

Nuair a bhí an foirgneamh á athchóiriú tugadh aird nach beag ar thaobh seachtrach gaineamhchloiche an fhoirgnimh ar mhaithe lena chur sa riocht ina raibh sé i dtús báire. Rinneadh trí shraith príomhdhoirse isteach a chur ar ais san aghaidh thosaigh. Rinneadh an forhalla istigh a athchóiriú agus a líniú le haolchloch Cheatharlach agus méadaíodh an t-achar urláir ó 31 go dtí 86 méadar cearnach. Tagann solas ó dhíonléas san aitriam mór gloinithe isteach sa phríomhlimistéar cúrsaíochta agus is é an príomhstaighre poiblí an ghné is suntasaí ann.

Tógadh an staighre as dair na hÉireann agus téann sé chuig gach urlár, lena n-áirítear trí sheomra cúirte athchóirithe nua-aimseartha. Athdhearadh an t-íoslach chun seomraí coinneála slána agus cóiríocht thiomnaithe le haghaidh na Seirbhíse Príosúin a chur ar fáil.  Tugadh na seirbhísí leictreachais, meicníochta, slándála agus dóiteáin go léir cothrom le dáta ionas go mbeidís ag cloí leis an reachtaíocht reatha.

Ní hamháin go gcuireann caomhnú an fhoirgnimh stairiúil seo le bailedhreach Mhuineacháin ach cuireann sé lenár n-oidhreacht náisiúnta chomh maith.

Tá trí sheomra cúirte nua-aimseartha nua agus áiseanna feabhsaithe go mór do lucht úsáidte uile na cúirte i Muineachán san fhoirgneamh athchóirithe nua.  I measc na n-áiseanna tá seomraí comhairliúcháin ar mhaithe le dínit agus príobháideacht a thabhairt dóibh siúd ar mian leo dul i gcomhairle lena ndlíodóirí, chomh maith le cóiríocht foirne, oifigí agus seomra cleachtóirí dlí.

Is seomraí cúirte giúiré móra iad dhá cheann de na seomraí cúirte agus úsáidtear an tríú ceann mar Chúirt Teaghlaigh. Ní hamháin go mbeifear in ann éisteachtaí na Cúirte Dúiche agus Cuarda áitiúla a sheoladh san fhoirgneamh ach beifear in ann éisteachtaí na hArd-Chúirte agus na Príomh-Chúirte Coiriúla a sheoladh ann chomh maith, más gá.

Inrochtaineacht

Cuireadh ardaitheoir isteach agus dearadh na spásanna poiblí go cúramach lena chinntiú gur féidir leis an bhfoireann agus leis an bpobal ar fad an foirgneamh seo a rochtain. Rinneadh na seomraí cúirte a athdhearadh freisin chun rochtain uilíoch orthu a sholáthar do dhaoine a bhfuil deacrachtaí gluaiseachta acu. Dearadh comharthaíocht nua freisin agus aird á tabhairt ar an inrochtaineacht agus cuireadh lúba ionduchtúcháin isteach sna seomraí cúirte lena n-úsáid ag lucht úsáidte áiseanna éisteachta.

C eannairí agus costas an tionscadail

Ba iad ailtirí Oifig na nOibreacha Poiblí a threoraigh an dearadh. Ba é John Sisk & Son an priomhchonraitheoir don athchóiriú. Is é an costas iomlán atá ar na háiseanna athchóirithe agus méadaithe as an nua a dhearadh, a thógáil agus a fheistiú ná €8.5 milliún. Críochnaíodh an tionscadal mí chun tosaigh ar an sceideal – agus rinneadh na hoibreacha idir Meitheamh 2009 agus Lúnasa 2010.