Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Preaseisiúintí

06/06/2008

Osclaítear teach cúirte nua €2.3m i mBaile Átha Fhirdhia

Tá an Ard-Chúirt chun cásanna a éisteacht i mBaile Átha Fhirdhia don chéad uair riamh

Cuid den Ionad Cathartha a chosain €4.7m is ea an teach nua cúirte agus beidh oifigí san ionad ag Comhairle Contae Lú agus ag Oifig na nOibreacha Poiblí.

"Lá breá ag muintir Bhaile Átha Fhirdhia agus lucht úsáidte na cúirte anseo is ea oscailt na saoráide breátha seo . . . Tá an tionscadal críochnaithe a fheiceann sibh timpeall oraibh anseo inniu de réir na hathnuachana atá á déanamh faoi láthair ar na cúirteanna" - An tOnórach an Breitheamh Matthew Deery, Uachtarán na Cúirte Cuarda.

Ba é an tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí, an tUasal Dermot Ahern TD, a d'oscail teach cúirte nua in Ionad Seirbhísí Cathartha Lár Chontae Lú i mBaile Átha Fhirdhia inniu, Dé hAoine an 6 Meitheamh ag 11.00 r.n.

Ba é an tOnórach an Breitheamh Matthew Deery a bhí i bhfeighil na hócáide agus rinne sé ionadaíocht thar ceann bord na Seirbhíse Cúirteanna.

D'fhógair an tUachtarán Deery, "ní hamháin go gcuirfear i bhfeidhm gnáth-ghnóthaí na cúirte a bhfuiltear ag súil leo agus atá beartaithe le haghaidh teach na cúirte seo, ach tá cinneadh déanta ag Uachtarán na hArd-Chúirte leas a bhaint as an áitreabh seo lena háiseanna breátha chun an Ard-Chúirt a thabhairt chuig Baile Átha Fhirdhia don chéad uair riamh i stair an Stáit.  Ní suí searmanach é seo nach dtarlóidh ach uair amháin, ach aistreofar éisteachtaí iomlána agus cásanna na hArd-Chúirte anseo sna seachtainí beaga romhainn chun an leas is fearr a bhaint as an acmhainn nua seo".

Lean sé air agus dúirt, "Lá breá ag muintir Bhaile Átha Fhirdhia agus lucht úsáidte na cúirte anseo is ea oscailt na saoráide breátha seo . . . Tá an tionscadal críochnaithe a fheiceann sibh timpeall oraibh anseo inniu de réir na hathnuachana atá á déanamh faoi láthair ar na cúirteanna"

Foirgneamh dinimiciúil ó thaobh na hailtireachta de is ea teach cúirte Bhaile Átha Fhirdhia agus é comhnasctha go dlúth leis an bpáirc phoiblí taobh leis. Baineadh úsáid as ábhair agus as teicneolaíochtaí inbhuanaithe agus an foirgneamh á dhearadh, rud a chruthaíonn sláinte agus compord timpeallachta dóibh siúd a bhíonn istigh ann.

Na hÁiseanna:

Ba i gCaisleán Bhaile Átha Fhirdhia a bhíodh teach na cúirte roimhe seo, ach níor fhéad sé riachtanais lucht úsáidte na gcúirteanna a shásamh sa 21ú haois. Cuireann teach nua cúirte Bhaile Átha Fhirdhia foirgneamh inbhuanaithe úrscothach ar fáil do phobal na háite. Is iad seo a leanas na háiseanna atá ann:

  • Seomra cúirte gan ghiúiré
  • Seomra do chleachtóirí dlí
  • Ionad fáiltithe agus feithimh poiblí
  • Seomraí comhairliúcháin poiblí
  • Saoráidí chun príosúnaigh a choinneáil iontu
  • Seomraí an Bhreithimh
  • Seomraí Chléireach na Cúirte
  • Bealach isteach do chách

Bíonn bealaí éagsúla isteach agus bealaí éagsúla timpeall ar theach na cúirte ag príosúnaigh, na breithiúna agus baill den phobal. Anois tá timpeallacht oibre nua-aimseartha ag na breithiúna atá ag éisteacht na gcásanna, ag foireann na cúirte agus an ngairm dlí freisin agus áiseanna agus tacaíocht oiriúnacha acu.

Foireann an Tionscadail

Rinneadh conradh tríthaobhach idir an tSeirbhís Chúirteanna, Comhairle Contae Lú agus Oifig na nOibreacha Poiblí chun Ionad Seirbhísí Cathartha Lár Chontae Lú a thógáil ar chostas €4.7m. D'íoc an tSeirbhís €2.3m mar chuid dá Clár Tógála Caipitil.

Bhí na hAiltirí van Dijk, Sisk & Son Ltd (mar phríomhchonraitheoirí) ar fhoireann deartha an tionscadail seo mar aon le McGahon Surveyors, agus bhí Duffy Chartered Engineers agus Semple & McKillop Ltd mar chomhairleoirí innealtóireachta meicniú la agus leictrí acu.