Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Preaseisiúintí

09/07/2007

Cúrsaí an Dlí Teaghlaigh

Leanaí ar an Imeall

Seolann an tSeirbhís Chúirteanna an dara tuarascáil inniu ar imeachtaí Dlí an Teaghlaigh, 'Cúrsaí an Dlí Teaghlaigh'. Is cuid de shraith tuarascálacha é seo - ar tionscnamh é de chuid na Seirbhíse Cúirteanna chun léargas a thabhairt ar chúirteanna an dlí teaghlaigh.

Soláthraíonn an tuarascáil eolas faoi cheithre cheannteideal; Tuairiscí, Staitisticí, Tuairim agus Breithiúnais. Áirítear leis sliocht as páipéar de chuid an Bhreithimh Conal Gibbons a dhéileálann leis na cúiseanna a gcuirtear leanaí faoi chúram agus píosa le hOmbudsman na bPinsean Paul Kenny a bhaineann le horduithe coigeartaithe pinsin.

Leanaí faoi Chúram

Taispeánann an páipéar leis an mBreitheamh Gibbons amach as na leanaí atá faoi chúram in Éirinn go bhfuil 43% acu i gcúram mar gheall ar ordú cúraim cúirte agus 57% mar gheall ar shocrúcháin deonacha.

Taispeántar sa tuarascáil freisin na mórchúiseanna go bhfuil leanaí faoi chúram  agus sin iad: faillí 1,386; mí-úsáid chorpartha, 290; mí-úsáid ghnéasach, 159; mí-úsáid mhothúchánach, 147; fadhbanna mothúcháin agus iompair, 134; fadhbanna meabhairshláinte / míchumas intleachtúil, 19; mí-úsáid drugaí / alcóil, 9; tinneas / míchumas fisiceach, 8; toircheas, 7; baint le coireacht, 4; eile, 146.

Taispeánann na figiúirí seo freisin nach bhfuil amach as an 5,060 leanbh atá faoi chúram in Éirinn ach 442 i gcúram cónaitheach leis an bhformhór acu i gcineál éigin eile cúraim altrama agus 32 ag fáil cúraim faoi mhaoirseacht sa bhaile.

Áirítear sa tuarascáil;

   »  Ordú maoirseachta a bronnadh le haghaidh leanbh ar thug a athair ar náisiúnach eachtrannach é amach as an tír é ar feadh míosa agus a d'fhill ar an tír leis an athair agus le bean a bhí ag úsáid pas mháthair an linbh go héagórach
  »  Bronnadh ordú maoirseachta maidir le leanbh a raibh imní faoina drochthinreamh ar scoil chomh maith le mí-úsáid a bhí tuismitheoirí an pháiste ag baint as cannabais - bhí deacracht ag na seirbhísí tacaíochta teaghlaigh leis an teaghlach ó thaobh a bheith ag obair ar bhuiséadú teaghlaigh agus níl an cheist maidir le hullmhú bia ardaithe go fóill
  »  Diúltaíonn Breitheamh iarratas duine a chur i bpríosún - as ordú cúirte a shárú - andúileach hearóin atá ag teacht chuici féin agus mí-úsáideoir alcóil a tháinig chuig teach a máthar agus í ar meisce - áit a bhfuil a cuid leanaí fágtha faoi chúram ag an HSE
  »  Diúltaíonn baintreach fir do chomhairle síciteirpe agus diúltaíonn Breitheamh é a ordú
  »  Ordaíonn Breitheamh gur chóir plean iarchúraim a dhréachtú do dhéagóir ionas go féidir leis an HSE tacú léi ina cuid pleananna dul i mbun staidéir ar chúrsaí dlí agus gnó ag an ollscoil

Caomhnóireacht agus rochtain

  » Éagsúlacht na réiteach difriúil a dtagann na cúirteanna orthu chun torthaí agus todhchaí a aimsiú a bhaineann le caomhnóireacht agus rochtain ar leanaí i gcásanna idirscartha agus colscartha.

Áras an Teaghlaigh

  » Éisteann agus cinneann an Breitheamh Bryan Mc Mahon cás colscartha áit a raibh comhoibriú ann maidir le cúrsaí rochtana a oibríodh amach 'ar bhealach inmholta', ach áit a raibh deacracht mar gheall ar mhíchumas an linbh ba shine ag cruthú deacrachta ó thaobh thodhchaí áras an teaghlaigh.
  » Fear nár íoc aon tacaíocht 'is dóigh le 17 mbliana déag' gan ach €30,000 a fháil as a sciar d'áras an teaghlaigh ar fiú €220,000 é

Iompar

  » Sócmhainní an teaghlaigh roinnte ag Breitheamh nuair a chúltortann straitéis ar fhear céile.
  » Éileamh adhaltranais tréigthe tar éis lá amháin fianaise de bhrí go bhfuil an cás socraithe

Ag dul i nGleic le Moill

Tá moill i gcásanna a chloisteáil mar thréith rialta sna gearáin faoin gcóras dlí teaghlaigh. Déanann an tSeirbhís Chúirteanna socrú le huachtaráin na gCúirteanna Cu arda agus Dúiche maidir le suíonna breise agus speisialta chun déileáil go sonrach le dlí an teaghlaigh. Tugann an tuarascáil cuntas ar mar a éiríonn le seachtain speisialtaa eagraíodh chun dul i ngleic le moill i gCuaird Lár na Tíre - cuireadh leath de na cásanna ar athló ar chúiseanna éagsúla a cuireadh faoi bhráid na cúirte.

Staitisticí

Tá staitisticí curtha san áireamh do Chúirt Chuarda Chorcaí maidir le Deireadh Fómhair 2006. Gach cás réitithe - ach b'éigean do chuid mhaith acu dul os comhair na cúirte cúpla uair agus bhí neart deacrachtaí idirbheartaíochta ag baint leo.

Breithiúnais

Tugann an tuarascáil foramharc freisin ar dhá bhreithiúnas a tugadh i mBaile Átha Cliath a bhaineann le neamhniú agus conas a oibríonn an réimse dlí seo ar beag cainte a rinneadh faoi go dtí seo.

Athfhriotail

Tá céim shuntasach bhreise sa dara heagrán seo, a fuair tréimhse imscrúdaithe breise, chun corpas ábhar a fhorbairt, chun cur ar chumas lucht féachana níos leithne tuiscint níos mó a fháil ar an raon leathan fadhbanna agus saincheisteanna a chuirtear faoi bhráid chúirteanna an dlí teaghlaigh.
Tá dlí an teaghlaigh ar cheann de na réimsí is deacra ina gcaitheann cúirteanna feidhmiú. Bíonn ar bhreithimh i gcúirteanna dlí teaghlaigh déileáil le fadhbanna achrannacha a thagann chun cinn as teipeanna agus laigeachtaí daonna áit nach mbíonn aon réiteach amháin idéalach ar chás - áit a mbítear ar thóir an réitigh is fearr sna himthosca go léir - agus níos deacra fós, cásanna truamhéalacha, áit a bhfuil faillí nó mí-úsáid thromchúiseach á dhéanamh ar leanaí. Níor chóir beag is fiú a dhéanamh do dhúthracht na mBreitheamh i gcúirteanna dlí teaghlaigh, a bhíonn ag déileáil leis na saincheisteanna achrannacha seo. Tá sé ríthábhachtach go mbeadh an cúnamh gairmiúil ar fad ar fáil do na cúirteanna seo atá riachtanach dá gcuid oibre, go háirithe áit a bhfuil leasa leanaí i gceist.

críoch.