Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Preaseisiúintí

01/03/2007

Acmhainní na Cúirte Dúiche le scrúdú

Déanfaidh an tSeirbhís Chúirteanna scrúdú ar na riachtanais bhreithiúnacha, riaracháin agus riachtanais acmhainne eile don Chúirt Dúiche

Chinn bord na Seirbhíse Cúirteanna coiste a bhunú chun riachtanais oibriúcháin agus acmhainne na Cúirte Dúiche a scrúdú.

Tháinig an cinneadh tar éis bearta ag an bPríomhbhreitheamh agus Cathaoirleach an bhoird, an Breitheamh John L Murray, an coiste a bhunú chun scrúdú oibiachtúil a dhéanamh ar na hacmhainní Breithiúnacha agus riaracháin atá ag teastáil sa Chúirt Dúiche.

Feidhmeoidh an coiste, a mbeidh an Breitheamh Joseph Finnegan, breitheamh na Cúirte Uachtaraí agus Iar-Uachtarán na hArd-Chúirte ina chathaoirleach air, laistigh de na téarmaí tagartha seo a leanas:

1. Déanfaidh sé scrúdú oibiachtúil ar na hacmhainní breithiúnacha agus riaracháin atá ag teastáil sa Chúirt Dúiche agus é ag féachaint leis na hathruithe ar nádúr agus chastacht a cuid oibre mar thoradh ar;
  »  Athruithe déimeagrafacha agus sóisialta
  »  Tionscnaimh reachtaíochta nua
  »  An méadú ar chastacht cásanna
  »  Feidhmeanna nua agus dlínse leathnaithe na Cúirte thar roinnt réimsí.

2. Scrúdóidh sé na seirbhísí tacaíochta atá ag teastáil ón gCúirt

3. Tabharfaidh sé moltaí don Bhord.

Is í an bhallraíocht bheartaithe don choiste ná;
  1. Cathaoirleach - an Breitheamh Joseph Finnegan, Breitheamh na Cúirte Uachtaraí , ainmnithe ag an bPríomh-Bhreitheamh.
  2. Beirt Bhreithiúna na Cúirte Dúiche a ainmneoidh Uachtarán na Cúirte Dúiche.
  3. Aturnae Stáit do chontae éigin seachas Baile Átha Cliath.
  4. Ainmní Ard-Rúnaí na Roinne Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí.
  5. Ainmní Ard-Rúnaí na Roinne Airgeadais.
  6. Beirt eile a dtabharfaidh an Cathaoirleach cuireadh dóibh tar éis comhairliúcháin leis an bPríomh-Bhreitheamh.
  7. An Stiúrthóir Oibríochtaí don Chúirt Chuarda agus don Chúirt Dúiche
  8. Bainisteoir Réigiúnach a ainmneoidh an Príomh-Oifigeach Feidhmiúcháin.

Obair na Cúirte Dúiche i dtimpeallacht athraithe agus athraitheach

Tá athrú suntasach tagtha ar obair na Cúirte Dúiche. Phléigh an Chúirt le thart ar 500,000 de na 750,000 cás a tháinig os comhair na gcúirteanna i 2005. Is é 54 líon na mbreithiúna. Tháinig méadú ar líon na mbreithiúna ag 4 thar an dá bhliain déag seo caite. (Le déanaí cheadaigh an rialtas 6 breithiúna breise.)

Pléitear anois le go leor den obair nach dtógann chomh fada agus a thagadh os comhair na Cúirte Dúiche go traidisiúnta ag bearta eile mar fhíneálacha ar an láthair agus clampálacha do chionta parcála. Laghdaigh sé líon líon iomlán na gcásanna thar an gcúpla bliain seo caite: Tá sé tábhachtach tabhairt faoi deara gur tháinig an laghdú sna réimsí ba lú in raibh am cúirte ag teastáil.

Ag an am céanna tá athrú suntasach tagtha ar chastacht na gceisteanna atá ag teacht os comhair na cúirte agus ar an am atá ag teastáil d'éisteachtaí.  Áirítear le samplaí;
  »  Cásanna faoi Acht na Leanaí nua 2001 arna leasú
  »  Cásanna Dlí Teaghlaigh
  »  Cionta Rialach Poiblí a chonspóidtear beagnach i gcónaí.
  »  Cásanna Sláinte agus Sábháilteachta.
  »  Achomhairc ó bhinsí fiosrúcháin Mheabhair-Shláinte
  »  An Chúirt Drugaí
  »  Tionscadail a bhaineann le ceartas aisiríoch mar an tAonach agus Tamhlacht

Cuireann Déimeagrafaic éilimh bhreise ar an gCúirt

Tharla athruithe móra ar chúrsaí sochaí agus daonra Tháinig méadú ar an daonra faoi 500,000. Anois tá go leor daoine ag teacht os comhair na cúirte nach é an Béarla an chéad teanga acu. Méadaítear an t-achar d'éisteachtaí cúirte leis an ateangaireacht.

Fadhb mhór atá os comhair na Cúirte anois ná an líon mór cásanna nach mór a phróiseáil i suíonna aon lae amháin. Isminic nach bhféadann breithiúna p lé le cásanna a chonspóidtear. Tá suíonna speisialta breise ag teastáil dóibhsean. Ní mór don bhreitheamh áitiúil nó do bhreitheamh inaistrithe a sholáthraíonn an tUachtarániad seo a dhéanamh.

Freagra reatha ar athrú

Tá atheagrú Dhúichí na Cúirte Dúiche á chur i bhfeidhm faoi láthair. Áirítear leis seo cruthú dhá Dhúiche nua i leath Oirthearach na tíre. Cé go rachaidh sé seo i ngleic le cuid d'éagothroimí geografacha agus daonra ach ní réiteoidh sé na fadhbanna atá os comhair na Cúirte í féin.

Forbairt Seirbhísí Tacaíochta

Baineann saincheist eile le fáil na tacaíochta do Bhreithiúna na Cúirte Dúiche. Áirítear leis seo Seirbhísí Promhaidh agus Leasa, Obair shóisialta agus seirbhísí síceolaíochta i gcásanna cúram leanaí agus dlí teaghlaigh, andúileacht agus seirbhísí sóisialta eile. Bíonn tacaí den sórt sin ar fáil sa ghnáthchúrsa i go leor dlínsí eile.

Áirítear le forbairtí féideartha eile;

  »  Tograí um chur chuige comhtháite don Cheartas Óige
  »  Tabhairt isteach féideartha Cúirteanna Pobail atá á meas ag fochoiste na Comhairle Náisiúnta um Choireacht ar iarratas ón Tánaiste agus ón Aire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí.
  »  Forbairt sainchúirteanna mar a tharla i ndlínsí eile  (Áirítear le samplaí eile; cúirt foréigin teaghlaigh agus meabhair-shláinte.

Tá tionscnaimh den sórt sin inmhianta ach tá go leor ama bhreithiúnaigh agus seirbhísí tacaíochta sóisialta ag teastáil dóibh.

Deireadh.