Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Preaseisiúintí

08/07/2013

Tuarascáil Bhliantúil na Seirbhíse Cúirteanna 2012

An timpeallacht um níos mó a dhéanamh ar chostas níos lú

Sholáthair an tSeirbhís Chúirteanna seirbhísí líne thosaigh agus cúltaca d’úsáideoirí cúirte in 2012 ar chostas beagnach 5.6% níos lú don Stát le hais mar a bhí i gceist in 2011, rud a sholáthair laghdú foriomlán 41% ar chostas na seirbhíse ón mbliain 2008 i leith. Sa tréimhse sin, tháinig laghdú 15% ar phá, laghdú 38% ar chostais riaracháin agus laghdú beagnach 80% ar chistiú chaipitil. Rinneadh athruithe riaracháin ón mbonn aníos, athruithe ar cuireadh tús leo roinnt blianta ó shin agus ar leanadh leo le linn 2012, agus, in ainneoin an laghdaithe leanúnaigh ar acmhainní, a chuir ar chumas na Seirbhíse Cúirteanna seirbhís phoiblí inmholta a chur ar fáil.

Obair na gcúirteanna

Fuair an Chúirt Uachtarach 605 achomharc, méadú 21% ar 2011. D’eisigh sí 114 breithiúnas, méadú 56% ar na 73 breithiúnas a seachadadh in 2011. Thaisc iarratasóirí pearsanta 26% d’achomhairc. Eisíodh 547 breithiúnas scríofa san Ard-Chúirt agus bhí laghdú 3% ar chúrsaí sibhialta san iomlán. Bhí laghdú 33% ar chásanna inar gearradh cáin ar tháillí. Sheas sé do laghdú 65% ar luach airgeadúil ón mbliain 2011 i leith.

Cúrsaí fiachais

Bhí laghdú ar chásanna fiachais phearsanta agus fiachais eile agus laghdú 30% ar bhreithiúnais a iarradh. Áiríodh le cúrsaí fiachais eile:

• laghdú 30% ar orduithe seilbhe agus laghdú 54% ar chásanna seilbhe a eisíodh thar dhá bhliain

• méadú 14% ar imeachtaí eisiachtana sa Chúirt Dúiche, mar gheall ar neamhíoc cíosa den chuid is mó

• laghdú 40% ar bhreithiúnais i leith airgead dlite sa Chúirt Dúiche

• méadú 82% ar orduithe cimithe mar gheall ar neamhíoc fiachais in ainneoin éisteachtaí cúirte agus orduithe cúirte

Cúrsaí cuideachta agus fostaíochta

• Tháinig laghdú 13% ar chúrsaí fiachais a bhaineann le cuideachtaí as ar tháinig achainíocha foirceanta os comhair na Cúirte Tráchtála

• Tháinig méadú 50% ar orduithe chun srian a chur ar stiúrthóirí agus méadú faoi thrí go leith (350%) ar líon na stiúrthóirí cuideachta a dícháilíodh.

• Tháinig méadú 40% ar chinntí a rinneadh a achomharc ón mBinse Achomhairc Fostaíochta as forfheidhmiú cinntí sa Chúirt Chuarda.

Cúrsaí sibhialta eile

• Tháinig laghdú 37% ar athbhreithniú breithiúnach i gcúrsaí tearmainn.

• Bronnadh €112 milliún i gcásanna gortaithe phearsanta agus neamairt mhíochaine san Ard-Chúirt agus sa Chúirt Chuarda - ó €258 go €11.5 milliún.

• Bhí laghdú 20% ar éilimh bheaga.

• Tháinig méadú 25% ar cheadúnais nua do thithe tábhairne a deonaíodh, agus b’ionann an laghdú ar shíntí déanacha agus laghdú 48% ar an bhfigiúr is airde le haghaidh síntí (in 2005).

Foréigean teaghlaigh

Bhí athruithe reachtaíochta a chumasaigh catagóirí breise daoine iarratas a dhéanamh ar orduithe sábháilteachta agus cosanta ina gcúis le méadú 19% ar iarratais ar an gCúirt Dúiche faoin reachtaíocht um fhoréigean teaghlaigh. Bhí céilí ar na hiarratasóirí príomha ar fhaoiseamh go fóill agus sheasadar do 51% de na hiarratais ar orduithe urchoisc, 55% de na hiarratasóirí ar orduithe urchoisc eatramhacha, 41% de na hiarratasóirí ar orduithe sábháilteachta agus 42% de na hiarratasóirí ar orduithe cosanta.

Coireacht

Gné de na staitisticí coireachta ba ea an méadú suntasach ar ghníomhaíocht ard-infheictheachta, ard-núise agus an-chontúirteach. Bhain beagnach 60% de chúrsaí achoimre na Cúirte Dúiche le trácht ar bhóithre. Ina theannta sin, bhí na nithe seo a leanas:

• 384,231 cion arna ndéanamh ag 158,898 cosantóir os comhair na gcúirteanna agus 693 triail choiriúil

• éisteadh 401,000 ábhar coiriúil a bhfuil tromchúis níos lú ag baint leo sa Chúirt Dúiche

•  laghdú 20% ar chásanna dúnmharaithe ó bhliain go bliain agus méadú 32% ar chásanna éignithe thar dhá bhliain

• laghdú beagnach 20% ar orduithe bannaithe san Ard-Chúirt

• tugadh 2,500 pianbhreith phríosúin i gCúirteanna Cuarda as coireanna níos tromchúisí

• laghdú 10% ar chionta drugaí atá níos lú, laghdú 22% ar chionta oird phoiblí agus ar ionsaithe a bhfuil tromchúis níos lú ag baint leo agus laghdú 33% ar orduithe um thiomáint ar meisce.

Ag labhairt mar gheall ar an laghdú suntasach in ord poiblí agus ionsaithe níos mion dúirt Príomh-Bhreitheamh an Breitheamh Susan Denham, "is féidir linn a iarraidh cén fáth go raibh a leithéid de laghdú sna infheictheacht ard agus gníomhaíochtaí coiriúla ard núis. An bhaineann é seo leis na héifeachtaí níos mó eisimirce nó daonra mhaolaigh? An bhfuil cláir idirghabhála agus feasachta ag obair?  An bhfuil smachtbhannaí na gcúirteanna ag dul i bhfeidhm? Tá na freagraí ar na ceisteanna seo le haghaidh scrúdú níos coireolaíoch agus críochnúil ná mar is féidir linn dul tríd sa Tuarascáil Bhliantúil. Cibé na freagraí léiríonn siad, agus na staitisticí eile atá ag athrú, go bhfuil ár gcúirteanna ar aon dul leis an sochaí atá ag athrú de shíor. Éilíonn sé seo cur chuige cruthaitheach agus solúbtha ag an tSeirbhís Chúirteanna agus na breithiúna chun seirbhísí idir réimsí a shruthlíniú mar is féidir le méaduithe agus laghduithe atá gan choinne, agus is minic gan mhíniú, a thagann chun cinn, bliain i ndiaidh bliana ar fud na fiche nó tríocha bliain".