Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Preaseisiúintí

23/07/2009

Tuarascáil Bhliantúil na Seirbhíse Cúirteanna 2008

Tá sraith tuarascálacha agus achoimrí i dTuarascáil Bhliantúil na Seirbhíse Cúirteanna, atá á heisiúint inniu, a bhaineann leis an obair a dhéanann an tSeirbhís Chúirteanna ó thaobh bainistíocht a dhéanamh ar na cúirteanna, tacaíocht a thabhairt do na breithiúna, seirbhísí a chur ar fáil d'úsáideoirí na gcúirteanna, foirgnimh na cúirte a sholáthar agus a chothabháil, agus faisnéis a thabhairt don phobal maidir leis na cúirteanna.

Tugann an Tuarascáil forbhreathnú freisin ar líon na gcásanna a bhíonn ag na cúirteanna le sraith shonraithe de thuarascálacha staitistiúla.

Ag cur i láthair na tuarascála dúirt an Príomh-Bhreitheamh an tOnórach an Breitheamh John L. Murray,

"Tharla borradh mór i gcúrsaí eacnamaíochta na hÉireann le deich mbliana anuas agus d'athraigh cúrsaí eacnamaíochta ó bhun go barr ionas gur tháinig fás suntasach ar líon na gcásanna a bhfuil leasanna móra tráchtála i gceist leo.   D'ainneoin an cor chun donais atá tagtha ar chúrsaí eacnamaíochta (agus is cosúil go leanfaidh an scéal amhlaidh) beidh dúshláin eile le sárú maidir le cásanna a thiocfaidh chun cinn dá thoradh sin.   Beidh tionchar leanúnach ar chúrsaí eacnamaíochta chomh maith ag athruithe sa tsochaí ar nós fás agus éagsúlacht an daonra.  Cuireann cúrsaí reatha dúshlán roimh lucht na Seirbhíse iarracht a dhéanamh an tseirbhís atá á cur ar fáil a fheabhsú agus é sin a dhéanamh i gcomhthéacs buiséid níos ísle.

Dúirt Príomhoifigeach Feidhmiúcháin na Seirbhíse Cúirteanna, an tUasal Brendan Ryan agus é ag labhairt faoi 2008:

"Faoi dheireadh na bliana bhí sé soiléir go mbeadh ar na Cúirteanna, chomh maith le gach comhlacht poiblí eile, a gcuid gnó a dhéanamh le níos lú airgid.  Shocraíomar go luath nach gcuirfí isteach ar sheirbhísí túslíne, ar sheirbhísí do chustaiméirí ná ar sheirbhísí sa seomra cúirte dá mbeadh orainn airgead a spáráil.   Is cúis áthais dom a bheith in ann a rá go bhfuil an cás amhlaidh fós agus cé gur éirigh linn airgead a spáráil níor chuir sé sin isteach ar an bpobal a úsáideann na cúirteanna."

Buaicphointí...

Buaicphointí Chlár Nuachóirithe na Seirbhíse Cúirteanna

 • Suíonn an Ard-Chúirt in ionaid nua ar fud na tíre - ag laghdú tréimhsí feithimh i limistéir áirithe ó dhá bhliain go dtí trí mhí
 • Cuireann an clár caipitiúil tógála tuilleadh feabhais ar stoc tithe cúirte na hÉireann
 • Ollionad na gCúirteanna Coiriúla le bheith críochnaithe in 2009 chun tosaigh ar an sceideal
 • Cúirteanna teaghlaigh nua agus feabhsaithe oscailte ag Teach an Charnáin i mBaile Átha Cliath
 • Leanadh leis an obair ar atheagrú Dhúichí na Cúirte Dúiche, obair nach ndéanfar ach uair amháin lenár linn féin
 • Cuireadh seirbhísí cúirte ar fáil i dtithe cónaithe saoránach tríd an gcóras Éilimh Bheaga ar Líne agus Íocaíocht Fíneálacha ar Líne, agus tugann an teicneolaíocht chéanna isteach íocaíocht leictreonach cothabhála faoin dlí teaghlaigh - 75% ag baint úsáide as an tseirbhís seo. Rinneadh 45% de na hiarratais ar éilimh bheaga sa Chúirt Dúiche ag úsáid an chórais Éilimh Bheaga ar Líne
 • Tá teicneolaíocht á tabhairt isteach sa seomra cúirte, le físchomhdháil, áiseanna chun breathnú ar fhíseáin agus taifeadadh digiteach fuaime á suiteáil ar fud na tíre
 • Éisteadh imeachtaí cúirte Thuaisceart Éireann sa Stát seo den chéad uair riamh nuair a shuigh cúirt de chuid na dlínse sin sna Ceithre Cúirteanna chun fianaise an Gharda Síochána a éisteacht sa chaingean sibhialta a thionscain gaolta íospartaigh Bhuamáil na hÓmaí
 • Buann an láithreán gréasáin www.courts.ie an chatagóir 'Comh lacht Stáit is Fearr' de ghradaim ríomhRialtais na hÉireann den dara huair


Buaicphointí...

Staitisticí d'Oibríochtaí Cúirte

Léiríonn na cúirteanna agus na cásanna a thagann os comhair na gcúirteanna céard atá ag tarlú sa tsochaí.  Tá fianaise faoi na cúinsí eacnamaíochta athraithe ina bhfuilimid ag feidhmiú le feiceáil san athrú a tháinig ar chásanna gnó agus ar chásanna a bhain le fiachas anuraidh:

Cúrsaí Gnó agus Fiachais

 • Méadú 103% ar chásanna maidir le haisghabháil talún nó áitreabh san Ard-Chúirt
 • Méadú 101% ar chásanna maidir le sainchomhlíonadh conarthaí san Ard-Chúirt
 • Méadú 63% ar chaingne maidir le haisghabháil fiachas agus méadú 34% ar chaingne maidir le sárú conartha san Ard-Chúirt
 • Tháinig méadú 71% ar iarratais chun Scrúdaitheoirí a cheapadh do chuideachtaí a bhfuil deacrachtaí acu agus tháinig méadú 68% ar iarratais chun cuideachtaí a fhoirceannadh
 • Méadú 47% ar na breithiúnais a cláraíodh san Ard-Chúirt
 • Méadú 106% ar iarratais chuig an Ard-Chúirt a bhain le hábhair áirithe aturnaetha
 • Baineann 60% de na billí sibhialta a eisíodh sa Chúirt Chuarda le sárú conartha nó bailiú fiachas
 • Méadú 92% ar imeachtaí eisiachtana sa Chúirt Dúiche
 • Laghdú 40% ar iarratais ar cheadúnais óstáin chuig an gCúirt Chuarda
 • Laghdú 33% ar iarratais chuig an gCúirt Dúiche chun ceadúnais tithe tábhairne a athnuachan


Cúrsaí an Dlí Teaghlaigh

 • Formhór na n-iarratas ar idirscaradh breithiúnach agus ar cholscaradh sa Chúirt Chuarda agus san Ard-Chúirt araon á ndéanamh ag mná céile
 • 66% d'orduithe cothabhála sa Chúirt Dúiche déanta i bhfabhar iarratasóirí neamhphósta
 • Laghdú 8% ar iarratais foréigin teaghlaigh chuig an gCúirt Dúiche
 • Méadú 25% ar iarratais ó aithreacha neamhphósta ar chaomhnóireacht leanaí

  Cúrsaí Coiriúla
 • Ní dhearna an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí achomharc i gcoinne 98% de phianbhreitheanna. Méadú 20% ar achomhairc ón Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí chuig an gCúirt Achomhairc Choiriúil i gcoinne pianbhreitheanna ró-thrócaireacha, agus rinneadh neamhniú ar phianbhreitheanna agus gearradh pianbhreith nua in 67% de chásanna
 • Méadú 17% ar chásanna nua sa Phríomh-Chúirt Choiriúil -cásanna dúnmharaithe agus éignithe
 • Trialacha ag tógáil níos faide sa Chúirt Choiriúil Chuarda agus sa Phríomh-Chúirt Choiriúil araon
 • Méadú 26% ar chásanna coiriúla sa Chúirt Dúiche, go dtí 550,694 cás
 • Baineann 60% de na cásanna coiriúla sa Chúirt Dúiche le cionta maidir le trácht ar bhóithre
 • Méadú 58% ar chásanna cionta drugaí os comhair na Cúirte Dúiche
 • Méadú 92% ar chásanna ord poiblí agus ionsaithe os comhair na Cúirte Dúiche
 • Méadú 390% ar chionta gnéasacha os comhair na Cúirte Dúiche