Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Preaseisiúintí

15/11/2010

Tuarascáil ó Meitheal maidir le fallaí míochaine agus íocaíochtaí tréimhsiúla

Faillí míochaine……. Gortuithe Tubaisteacha…… Íocaíochtaí tréimhsiúla …. Easnaimh sa chóras reatha dámhachtainí ..... Moltaí maidir le hathruithe a rinne Meitheal faoi stiúir Breitheamh Ard-Chúirte .....

Fuarthas go bhfuil an córas reatha faoina ndámhtar íocaíochtaí cnapshuime i leith damáistí maidir le riachtanais cúraim sa todhchaí i gcásanna faillí míochaine, agus i ngach cás eile ina ndámhtar damáistí i leith gortuithe tubaisteacha, neamhleor agus míchuí. Tá na torthaí seo le fáil i dtuarascáil ó mheitheal saineolaithe maidir le dlíthíocht i bhfaillí míochaine. Bhí gach grúpa leasmhar ábhartha sa réimse páirteach sa meitheal, agus ba é an Breitheamh Onórach John Quirke, Breitheamh Ard-Chúirte, a bhí ina chathaoirleach uirthi.

Chuir Uachtarán na hArd-Chúirte, an Breitheamh Onórach Nicholas Kearns, an tuarascáil faoi bhráid an Aire Dlí agus Cirt, an tUasal Dermot Ahern T.D., Dé Luain 15 Samhain.

Deirtear freisin sa tuarascáil nár cheart go mbainfí an ceart de dhaoine a gortaíodh go tromchúiseach nó go tubaisteach a éileamh go ndéanfaí na damáistí i leith a gcúraim sa todhchaí a íoc ar bhonn tréimhsiúil. Tá gá le reachtaíocht nua a dhearbhóidh agus a shoiléireoidh an chumhacht atá ar fáil do na cúirteanna maidir le dámhachtainí damáistí eatramhacha agus sealadacha a dhéanamh.

Ní dhéanfadh na hathruithe a moladh dochar don cheart atá ag gearánaí go n íocfaí damáistí leis nó léi as pian agus fulaingt i bhfoirm cnapshuime.  

Tá Dréacht-Bhille molta curtha isteach ag an Meitheal mar chuid de na hathruithe a mholtar sa tuarascáil.

Deirtear sa tuarascáil freisin gur cheart go mbeadh rogha ag cosantóirí i gcásanna mar sin a éileamh go n íocfaí damáistí agus caiteachais dá leithéid timpeall ar an am a bhíonn an cúram, an chóireáil agus an trealamh de dhíth go hiarbhír, seachas i bhfoirm cnapshuime. Creideann an meitheal gur cheart dul i ngleic leis an dá easnamh seo ar mhaithe leis an gceartas.

I measc phríomh-mholtaí na tuarascála, moltar go rithfí reachtaíocht leis na cúirteanna a chumhachtú chun íocaíochtaí tréimhsiúla comhthoiliúla agus neamh-chomhthoiliúla a ordú nuair a bhíonn cúram buan fadtéarmach de dhíth. Chuirfí nádúr na ngortuithe agus imthosca an duine ar a ndámhtar na damáistí san áireamh. Ní ghearrfaí cáin ar na híocaíochtaí seo agus ní fhéadfaí iad a úsáid chun creidiúnaithe a íoc i gcás féimheachta.

Ba cheart go mbeadh sé de chead ag na cúirteanna faoin dlí nua seo íocaíochtaí tréimhsiúla a ordú i leith caillteanas ioncaim freisin, ach trí chomhaontú idir an dá pháirtí amháin.

Ní ordófaí íocaíochtaí tréimhsiúla ach amháin i gcás ina mbeadh an chúirt sásta go bhfuil slándáil ann i leith leanúnachas íocaíochtaí dá leithéid sa todhchaí.

Ba cheart d’íocaíochtaí tréimhsiúla a bheith treoirnasctha agus go socrófaí leibhéil ar an gcostas réalaíoch a bhaineann le seirbhísí míochaine a sholáthar ag am faoi leith, arna ndearbhú ag gníomhaireacht neamhspleách amhail an Phríomh-Oifig Staidrimh.

Déanfar na leibhéil íocaíochta a bheidh de dhíth maidir le haois an éilitheora agus an dealraitheacht go dtiocfaí feabhas nó meath suntasach ar a b(h)ail a chur san áireamh.

Ba cheart Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta a úsáid chun slándáil riachtanach na n íocaíochtaí tréimhsiúla a chur ar fáil trí bhlianachtaí a sholáthar d’árachóirí nó eile de réir mar ba chuí / nó scéim reachtúil cosanta a bhunú.

Ní bhainfeadh íocaíochtaí tréimhsiúla le cleithiúnaithe an ghearánaigh tar éis dó nó di bás a fháil – lasmuigh de chomhaontú ar bith a dhéanfaí idir na páirtithe a leithéid a dhéanamh.