Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Praeseisiúintí

12/07/2016

Cur i láthair Thuarascáil Bhliantúil na Seirbhíse Cúirteanna 2015

Inniu ag ócáid i dTeach an Fhéinics, chuir an Príomh-Breitheamh, Mrs Justice Susan Denham, Tuairisciúil Bhliantúil na Seirbhíse Cúirteanna 2015 i láthair an Tánaiste agus Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais, Mrs Frances Fitzgerald.

De réir na tuarascála, cuireadh ar aghaidh chuig na cúirteanna in Éirinn beagnach 700,000 ábhar dlí i rith na bliana sin, idir ábhair choiriúla, shibhialta agus teaghlaigh.  Bhain níos mó ná 436,000 de na hábhair seo le cionta coiriúla.  Is léiriú ar cé chomh forleathan is atá cionta mótarthráchta gur bhain ní ba mhó ná 60% de chásanna coiriúla na Cúirte Dúiche lena leithéid de chion. Bhain níos ba mhó ná 45% de chásanna na Cúirte Cuarda le cionta calaoise/gada/robála agus tionóladh 73 triail sa Phríomh-Chúirt Choiriúil.  Maidir le cúrsaí sibhialta, tháinig méadú mór ar líon na n-iarratas sealbhaithe agus i líon na n-iarratas ó dhaoine ag lorg na féimheachta.

Baineann costas i bhfad níos lú anois le gnó na gcúirteanna a bhainistiú ná mar a bhain leis na blianta roimhe seo: tá laghdú 40% tagtha ar na costais oibriúcháin a bhí i gceist don Stát 8-10 mbliana ó shin.

I measc thionscadail fheabhsúcháin infreastruchtúr na gCúirteanna, cuireadh tús le seacht dtionscadal nua tógala faoi dheireadh 2015.  Mar thoradh ar infheistíocht athnuaite i dtionscadail na faisnéise agus na cumarsáide, cothófar réimse leathan buntáiste ar nós comhdú ar líne ar iarratais cheadúnais agus doiciméid eile.

Dúirt an Príomh-Bhreitheamh inniu, agus an Tuarascáil Bhliantúil á cur i láthair aici, “Tugtar mionchuntas sa tuarascáil seo ar iarrachtaí líon mór daoine, i ngach chontae agus i ngach dlínse, chun na cúirteanna agus na seirbhísí a chur i bhfeidhm i nagch cearn den tír.   Ní hamháin go luaitear inti líon na ndaoine a tháinig chun na cúirte ar chúis amháin nó ar chúis eile, ach sa líon sin daoine, tá léiriú ar na saincheisteanna a chuireann isteach ar an bpobal.  Is léiriú na huimhreacha sin ar an saoránach atá i bpriacal cinntí daoine eile, an duine gnó atá ag tabhairt aghaidh ar na deacrachtai a bhaineann le plean éigin a chur chun cinn, nó an duine aonair atá ag déileáil leis na hiarmhairtí a bhaineann le laigí an duine daonna. Is iomaí agus is éagsúil na cásanna ina dtéann daoine i muinín na cúirte chun réitigh a fháil, agus is dúshlán iad go léir do na breithiúna agus d’fhoireann na Seirbhíse Cúirte.” 

Thug sí é seo a leanas mar fhocal scoir,“Ba mhaith liom díograis agus gairmiúlacht fhoireann na gCúirteanna a chur ina luí oraibh, foireann a bhuaileann go díreach leis na daoine sin nach bhfuil uatha ach cosaint agus réiteach na cúirte.  Baineann an caighdeán is airde seirbhíse poiblí le hobair fhoireann na Seirbhíse Cúirteanna.  Gabhaim buíochas leo go léir as a ndíograis don bhrainse tábhachtach seo Rialtais”.