Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Preaseisiúintí

 17/04/2007

Teach Chúirte Thulach Mór

Teach Cúirte ollmhór don réigiún lártíre ag oscailt sa Tulach Mhór - i ndiaidh athchóiriú arbh fhiú €14 milliún é

Osclóidh an tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí, Michael Mc Dowell TD, go hoifigiúil an teach cúirte athchóirithe sa Tulach Mhór inniu, Dé Máirt 17 Aibreán ag 3.00 i.n.

Déanfaidh Uachtarán na Cúirte Cuardaí an Breitheamh an tUasal Matthew Deery ionadaíocht ar Bhord na Seirbhíse Cúirteanna, agus beidh seisean i gceannas ar an ócáid.

Rinneadh an teach cúirte a athchóiriú go hiomlán agus cuireadh síneadh leis. Tá saoráidí i bhfad níos fearr don phobal sa teach cúirte anois - agus iad curtha ar fáil ag costas €15 milliún agus 18 mí obair thógála.

Cuirfidh an nuachóiriú seo ar chumas na cúirte anois saoráidí nua-aimseartha, príobháideacht agus inrochtaineacht a sholáthar do na húsáideoirí cúirte go léir - tá an tSeirbhís Chúirteanna an-dáiríre faoin gceanglas sin, agus breis is €170 milliún á infheistiú aici i saoráidí nua-aimseartha cúirte le sé bliana anuas.

Athchóiriú Theach Cúirte na Tulaí Móire

Bhí dúshlán ann ó thaobh ómós a thabhairt agus carachtar an fhoirgnimh a bhí ann cheana féin a chaomhnú trí mhion-idirghabháil a dhéanamh i dtéarmaí caomhnaithe, ach riachtanais feidhmeacha na dTithe Cúirte, slándáil, rochtain uilíoch, sábháilteacht dóiteáin agus cóiríocht leordhóthanach a shásamh chomh maith d'úsáideoirí uile na cúirte.

Rinneadh treoracha sonracha don teach cúirte a thiomsú tar éis próiseas comhairliúcháin fhorleathan leis na breithiúna, na baill foirne agus le húsáideoirí uile na cúirte. Tugadh faoi thaighde staire ar stair ailtireachta, dhlíthiúil agus shóisialta an fhoirgnimh.

Ba é an taobh thoir thuaidh den fhoirgneamh is lú a raibh an bunfhoirgneamh fágtha leis agus bhí athrú mór curtha air. Rinneadh cinneadh ina dhiaidh sin dhá sheomra cúirte nua a lonnú sa limistéar seo. Rinne breisithe ní ba dhéanaí na clóis inmheánacha a leathdhúnadh, ag laghdú líon an tsolais i mórán seomraí dá bharr. Chuaigh an dearadh a bhí molta d'athchóiriú an tí cúirte ar ais ar a dhúchas go dtí an bunphlean a bhí ann ó 1832 - 1835, rud a ligfeadh neart solais isteach i lár an fhoirgnimh.

Cheadaigh an eilimint nua den fhoirgneamh a tugadh isteach, a chuimsigh bealach isteach go hoifigí na Cúirte Cuarda agus na Cúirte Dúiche, rochtain ar an bhfoirgneamh do gach duine agus slándáil fheabhsaithe. Cruthaíonn sé íomhá níos oscailte, níos dírithe ar chustaiméirí agus níos follasaí atá níos oiriúnaí don tSeirbhís Chúirteanna nua-aoiseach.

Na Saoráidí Nua:

Soláthraíonn an foirgneamh nua i bhfad níos mó cóiríochta agus saoráidí ná mar a bhí ar bhí ar fáil sa sean-fhoirgneamh agus ceadaíonn sé don rochtain uilíoch. Áirítear leis an gcóiríocht:

  • trí sheomra cúirte leis an teicneolaíocht is déanaí,
  • seomraí breithiúna, seomra don ghiúiré,
  • seomra dlí teaghlaigh, seomra tacaíochta d'íospartaigh
  • seomra chun fianaise físeáin a thabhairt,
  • 12 seomraí comhairliúcháin/feithimh.

Tá seomra na meán agus oifig phromhaidh soláthraithe chomh maith.

Tá saoráidí nua soláthraithe don Gharda Síochána agus don tSeirbhís Phríosúin.

Cóiríocht nua do phríosúnaigh - sé chillín agus seomra agallaimh shlán atá lonnaithe san íoslach ina measc.
Tá cóiríocht nua soláthraithe i lár an fhoirgnimh do Chleachtóirí Dlí, ag filleadh arís chuig an áit inar lonnaíodh iad an chéad lá riamh sna 1830í.

Tá limistéar ar leith dá gcuid féin ag na Cúirteanna Cuarda agus Dúiche ar thaobh Oirdheisceartach an fhoirgnimh, a chuimsíonn an teicneolaíocht faisnéise is déanaí, agus meas a thabhairt do charachtar na mbunseomraí ag an am céanna.

Tá Seomra an Ard-Ghiúiré ón mbunfhoirgneamh 1832-183 5 ar ais mar a bhí. Tá cóiríocht nua soláthraithe don phobal atá ag tabhairt cuairte ar oifigí na Cúirte Cuarda agus Dúiche a chuimsíonn seomraí cruinnithe príobháideacha.

Cuirfidh páirceáil slán gluaisteáin agus cóiríocht cillíní atá mar chuid den fhoirgneamh sínte, a thuilleadh feabhais ar úsáidí éagsúla an fhoirgnimh. Tabharfaidh sé deis gnó a dhéanamh as an gCúirt Dúiche, gCúirt Chuarda, an Ard-Chúirt agus as an bPríomh-Chúirt Choiriúil sa Tulach Mhór.

Tá Oifig Réigiúnach Lártíre na Seirbhíse Cúirteanna lonnaithe sa fhoirgneamh chomh maith.

Caomhnú

Tá ómós tugtha do charachtar, cáilíocht agus láithreacht an bhunfhoirgnimh agus mórán tréithe caomhnaithe. Tógadh fíor-chúram agus an-aire chun déanamh na creatlaí mar a bhí ann cheana féin a chaomhnú, saoirseacht cloiche, fuinneoga adhmaid agus doirse san áireamh. Tá mórán spásanna go ndearnadh fo-roinnt orthu toisc riachtanas a bhí ann d'oifigí idir 1930 agus 1999, anois fillte ar an mbundearadh in athuair.

Tá codanna nua an fhoirgnimh deartha chun íomhá chomhaimseartha na Seirbhíse Cúirteanna nua-aoisí a chur in iúl. Tá an foirgneamh nua roinnte ón bhfoirgneamh a bhí ann cheana féin trí dhroichid ghloine a léiríonn idirdhealú soiléir idir sean agus nua. Tá seirbhísí leictreacha agus meicniúla uile an fhoirgnimh uasghrádaithe go hiomlán.

Is cuid thábhachtach é an Teach Cúirte d'oidhreacht ailtireachta agus staire Thulach Mhór. Sásóidh an teach cúirte athchóirithe riachtanais chóiríochta na Seirbhíse Cúirteanna i dTulach Mhór agus i gContae Uíbh Fhailí ar feadh na mblianta atá romhainn.

Ealaín

Cé go bhfuil sé mar aidhm ag an tSeirbhís Chúirteanna go mbeidh a cuid tithe cúirte agus spásanna poiblí inrochtaine, praiticiúil agus sármhaith i dtéarmaí foráil a dhéanamh do chóiríocht a cuid úsáideoirí, tá sé i gceist aici chomh maith nach mbainfidh fóntaíocht amháin leo.

Chomh maith le roinnt péintéireachtaí ar bhallaí an tí cúirte, choimisiúnaigh an tSeirbhís Chúirteanna Píosa ealaíne agus crochfar é ag taobh an fhoirgnimh.

Cúlra Stairiúil

Léiríonn na hoibreacha a críochnaíodh le déanaí an tríú mórthionscadal ag an Teach Cúirte. Tharla an comórtas do Theach Cúirte nua i dTulach Mhór thiar sa bhliain 1832. Chonacthas an Teach Cúirte nua mar chuid thábhachtach d'fhorbairt Thulach Mhór. Bhí an bua ag an Ailtire John Benjamin Keane sa chomórtas. D'oscail an Teach Cúirte thiar sa bhliain 1835. Tionóladh an chéad chruinniú de Chomhairle 'Chontae an Rí' san fhoirgneamh thiar sa bhliain 1899. D'athraigh Comhairle Chontae an Rí an t-ainm s'acu go Comhairle Chontae Uíbh Fhailí i Meitheamh 1920. Dódh an foirgneamh agus gan fágtha ach fothrach saoirseachta i mí Iúil 1922.

Rinneadh oibreacha athchóirithe a chomhlíonadh idir na blianta 1925-1927. Ba é T.F. Mc Namara a bhí i mbun na hoibreacha. D'athraigh na hoibreacha seo dreach an bhunfhoirgnimh go substaintiúil. Bhí an foirgneamh á roinnt ag an Teach Cúirte agus ag an gComhairle Chontae go dtí 2002 nuair a bhog Comhairle Chontae Uíbh Fhailí go hoifigí nua i ngaireacht dó.