Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Preaseisiúintí

24/07/2009

 

Osclaíonn teach cúirte nua i nDurlas ar fiú €4.5m é

"Déanaim comhghairdeas leo siúd go léir a bhí rannpháirteach agus tá an-áthas orm gur ainmníodh agus gur taispeánadh Teach Cúirte nua Dhurlais ag Gradaim Ailtireachta na hÉireann i mbliana" - An Breitheamh Onórach Matthew Deery, Uachtarán na Cúirte Cuarda.

D'oscail an tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí, Dermot Ahern TD, teach cúirte nua go hoifigiúil i nDurlas, Co. Thiobraid Árann inniu, Dé hAoine 24 Iúil 2009

Ba é an Breitheamh Onórach Matthew Deery, Uachtarán na Cúirte Cuarda - a bhí i mbun na hócáide - is é a rinne ionadaíocht ar bhord na Seirbhíse Cúirteanna.

Athfhriotail;

Dúirt an tUachtarán Deery, "bhí géarghá ann rud éigin a dhéanamh le Teach Cúirte Dhurlais, áit a gcuirtí síos air mar áit a bhí as feidhm, dearóil, agus a raibh an t-uafás gluaisteán caite timpeall air. Mar thoradh ar an idirghabháil sin a rinne an tSeirbhís Chúirteanna tá an foirgneamh poiblí seo againn anois atá athchóirithe go breá. "Déanaim comhghairdeas leo siúd go léir a bhí rannpháirteach agus tá an-áthas orm gur ainmníodh agus gur taispeánadh é ag Gradaim Ailtireachta na hÉireann i mbliana"

Ag trácht ar thuarascáil an ghrúpa ar éifeachtúlachtaí i gcaiteachas poiblí le déanaí dúirt sé, 'is é an t-aon rud ar thugamar faoi agus ar éirigh linn a bhaint amach sna cúinsí déine seo ná nár ghearramar siar ar sheirbhísí túslíne sa seomra cúirte ná ar sheirbhísí d'úsáideoirí cúirte agus nach ndéanfaimid gearradh siar orthu amach anseo. Go deimhin chabhraigh na héifeachtúlachtaí nua linn díriú ar sheirbhís do chustaiméirí níos fearr a sheachadadh do gach grúpa úsáideoirí.

Na Feabhsúcháin & na hÁiseanna:  

Mar gheall ar chomh mór leis an teach cúirte agus achar srianta an tsuímh, bhí sé beagnach dodhéanta é a athchóiriú agus a athúsáid mar theach cúirte nua-aimseartha. Bhí an t-ádh linn go raibh an tSeirbhís Chúirteanna in ann dul ar aghaidh, rud a chinntigh go ndéanfaí an foirgneamh tábhachtach sin - atá ina shainchomhartha pobail sa bhaile tábhachtach seo - a athchóiriú agus a athúsáid.

Ní raibh halla isteach sa seanteach cúirte. Chuathas i ngleic leis an bhfadhb sin trí spás a úsáid ón seomra cúirte a bhí an-fhada. Thug sé sin deis freisin an spiara ón mbealach isteach a chlúdach le painéil fhuaime chrua-adhmaid saindeartha, a chuireann feabhas ar an bhfuaim i dteannta le dearthaí eile, agus a thagann go deas leis an troscán freisin. Fuarthas an t-adhmad go léir ó fhoinsí inbhuanaithe.
 
Athosclaíodh an stuara chun tosaigh agus feistíodh é le gloine gan fhrámaí. Rinneadh na cliatháin sciathánacha a bhí sínte chun tosaigh sna 1960idí a ghearradh siar ionas go mbeadh feiceáil níos mó ar an mbloc lárnach arís. Rinneadh an aghaidh aolchloiche a chaomhnú agus a dheisiú.

Fágadh na sclátaí céanna ar an bpríomhdhíon. Rinneamar deisiúchán ar an obair tóirse taobh thíos de na sclátaí in áit sclátaí nua a chur ann - ar an mbealach sin coimeádadh na sclátaí traidisiúnta.

Is éard atá sa síneadh ar gcúl ná bloc 2 stór os cionn íoslaigh atá ceangailte leis an bhfoirgneamh trí mheán aitriam ar airde dúbailte. Tá sé clúdaithe le stucó copair agus bán.

Déanann plás nua le céimeanna an teach cúirte a chónascadh arís le plean an bhaile agus cuireann sé áit chruinnithe ar fáil. Cuirtear rochtain chothrom ar fáil ag gach bealach isteach.

I measc na n-áiseanna sa teach cúirte nua seo tá:

 

Dhá sheomra cúirte,
Ionaid choinneála,
Seomra do Chleachtóirí Dlí,
Seomraí Comhairliúcháin Phoiblí,
Fáiltiú agus limistéar feithimh phoiblí,
Cóiríocht do Chláraitheoir an Chontae agus do Chléirigh Chúirte
Dlísheomraí na mBreithiúna

Baineadh úsáid as ábhair agus as teicneolaíochtaí inbhuanaithe nuair a b hí an foirgneamh á dhearadh, rud a chiallaíonn go bhfuil timpeallacht shláintiúil agus chompordach ag úsáideoirí na cúirte.
 
Foireann an Tionscadail

Ba iad seo a leanas na daoine a bhí i gceannas ar an gcomhthionscadal seo: An tSeirbhís Chúirteanna a d'oibrigh leis an bpríomhchonraitheoir Pierce Healy Developments Ltd, Ailtirí, Deaton Lysaght, agus Oifig na nOibreacha Poiblí.