Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Preaseisiúintí

25/07/2017

Tuarascáil Bhliantúil na Seirbhíse Cúirteanna 2016

Chuir an Príomh-Bhreitheamh, an Breitheamh Onórach Susan Denham Tuarascáil Bhliantúil na Seirbhíse Cúirteanna faoi bhráid an Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais An tUas. Charles Flanagan TD ag ócáid i dTeach an Fhionnuisce, Margadh na Feirme, Baile Átha Cliath inniu.

Tá béim léirithe sa tuarascáil gur phlé cúirteanna na hÉireann le beagnach 750,000 ceist nua anuraidh ach ag an am céanna gur léiríodh laghdú maidir le costais reatha ó lá go lá. Bhí sábháil 52% ar chostais reatha i gcomparáid le 2008 agus bhain cuid den tsábháil seo le húsáid córas TFC – a bhí ina gcúis le sábháil €5.5 Milliún. Tá laghdú glan ar an gcostas don Stát as an tSeirbhís Cúirteanna a rith trí mheascán de mhaoiniú laghdaithe agus méadú ar shaothrú táillí.

Leanann an tSeirbhís le reachtaíocht nua ar nós an Achta Fíneálacha a chur i bhfeidhm – a bhfuil íocaíocht trí ranníocaíocht tugtha isteach aici in oifigí An Post chomh maith le hathbhillí seolta tríd an bpost. Tá laghdú orthú siúd a chuirtear chun príosúin de bharr neamhíocaíochtaí fíneálacha.

D’aithin an Príomh-Bhreitheamh tionchar na meán sóisialta ar an sochaí ag an ócáid inniu. Scaipfidh sí plécháipéis níos déanaí sa tseachtain maidir le húsáid na meán sóisialta agus iarrfaidh sí go ndéanfar treoirlínte nó rialacha nua a dhréachtú maidir lena n-úsáid sa chúirt. “Ní fheidhmíonn na cúirteanna ina n-aonar. Tá sé ríthábhachtach go scaipfear cinntí na gcúirteanna go forleathan. Bhí teacht na meán sóisialta deich mbliana ó shin ina chúis le réabhlóid maidir le conas a dhéanaimid cumarsáid le chéile. Is uirlis iad chun mórscaipeadh eolais a dhéanamh. Tá fíorbhuarthaí forleathana ann maidir leis na meáin shóisialta. Tá fíorbhuarthaí ann maidir le scaipeadh eolais bhréagnaigh a dhéanann dochar do dhíospóireacht shóisialta, d’fhoghlaim agus do thuiscint” arsa an Príomh-Bhreitheamh.

Rinne an Príomh-Bhreitheamh tagairt don bhéim atá curtha sa Tuarascáil Bhliantúil ar leibhéal seasmhach gníomhaíochta cúirte in go leor réimsí agus do na h-athruithe a bhí ann i réimsí eile. I measc na samplaí tugtha bhí Díobháil Phearsanta ina raibh méadú 15% ar líon na gcásanna anuraidh; seilbh, ina raibh laghdú 42% ar líon na gcásanna nua anuraidh; mheicníochtaí réitigh fiachais faoin Acht um Dhócmhainneacht Phearsanta ina raibh méadú 125% thar dhá bhliain; agus i réimse na coireachta, bhí méadú 48% ar líon na dtrialacha sa Phríomh-Chúirt Choiriúil.

Úsáid na teicneolaíochta chun bearta éifeachtúlachta a bhaint amach don tSeirbhís Cúirteanna

Meastar gur sabháladh thart ar €5.5m in aghaidh na bliana trí thionscnaimh theicneolaíochta. Mar shampla, is iomaí tairbhe a baineadh as úsáid na teicneolaíochta i seomraí na cúirte, go háirithe taifeadadh digiteach fuaime agus naisc físe/ físchomhdháil maidir le riaradh ceartais agus le sábháil airgid do Sheirbhís Príosún na hÉireann. Éascaíonn an Tionscadal Idir-inoibritheachta Ceartais Choiriúil (CJIP) le malartú sonraí idir an Garda Síochána agus an Seirbhís Cúirteanna, rud a chiallaíonn sábháil shuntasach airgid don dá eagraíocht.

Rinneadh idirbhearta airgeadais cúirtghinte a bhfuil luach thart ar €1.8 billiún orthu a athrú agus iad a lárú i lárionad seirbhísí roinnte ina úsáidtear teicneolaíocht chuntasaíochta airgeadais nua-aimseartha agus lena n-éascaítear le híocaíocht fíneálacha ar-líne. Agus tá ríomhchomhadú ann anois do  mhionéilimh agus do chásanna  Dócmainneachta.

Gníomhaíocht Seomra na Cúirte

Leanann an tSeirbhís Cúirteanna le tacaíocht a thabhairt do na breithiúna bearta éifeachtúla a thabhairt isteach maidir le riaradh ceartais.

Rinne an Chúirt Uachtarach, a raibh méadú 60% ar iarratais nua ar chead chun achomharc a dhéanamh, iarratais nua a chinn laistigh de 18 lá ar an meán, agus achomhairc cásanna iomlána laistigh de sé mhí. Chomh maith leis sin bhí formhór na n-achomharc stairiúil a bhí fágtha ó sheanchóras na Cúirte Uachtaraí réitithe faoi dheireadh 2016.

Baineadh mórbhearta éifeachtúla amach maidir le ham na cúirte trí chleachtais nua sa Chúirt Achomhairc agus chabhraigh an tSeirbhís le bunú an dara Cúirt Choiriúil Speisialta. Is de bharr seo go bhfuil laghdú ar amanna feithimh ó dhá bhliain go 15 mhí dhéag.

San Ard-Chúirt, chabhraigh iarrachtaí na foirne leis na breithiúna amanna feithimh a choinneáil chomh híseal agus sé seachtaine i gcás fhormhór na hoibre ón am a bhfuil cásanna réidh chun éisteachta go dtí an t-am a bhfuil dáta éisteachta ar fáil. Sa Phríomh-Chúirt Choiriúil bhí laghdú ar amanna feithimh go 11 mhí dhéag i ndiaidh d’Uachtarán na hArd-Chúirte agus do Phríomhfheidhmeannach na seirbhíse acmhainní breise a leithdháileadh.

Léirítear gníomhaíocht na gCúirteanna Dúiche agus Cuarda sa Tuarascáil ar fad. Pléann an Chúirt Dúiche le bhformhór na gcásanna. In 2016, fuair an Chúirt Dúiche 516,000 ábhar nua san iomlán (134,000 cás sibhialta agus 382,000 cás coiriúil).