Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

An Chúirt Dúiche

Breithiúna na Cúirte Dúiche

Tá an Chúirt Dúiche comhdhéanta de seasca is a ceathar bhreithiúna lena n-áirítear Uachtarán. Tá an tír roinnte ina fiche is a trí dúiche le breitheamh amháin ar a laghad sannta go buan do gach dúiche agus do Limistéar Chathair Bhaile Átha Cliath.

Go hiondúil braitheann an t-ionad ina n-éistear cás ar an áit ina ndearnadh an cion nó ina bhfuil an cosantóir ina c(h)ónaí nó i mbun gnó nó inar gabhadh é/í. Bíonn gach oifig Cúirte Dúiche (seachas Cúirt Dúiche Limistéar Chathair Bhaile Átha Cliath) ag plé le gach gné d'obair na Cúirte Dúiche. Tá dlínse áitiúil agus achomair ag an gCúirt Dúiche.

Is féidir gnó na Cúirte Dúiche a dheighilt ina cheithre chineál:- coiriúil, sibhialta, dlí teaghlaigh agus ceadúnúcháin.

Tá dlínse achomhairc teoranta ag an gCúirt Dúiche i leith chinntí a dhéanann comhlachtaí reachtúla agus sna hachomhairc seo, níl dul thar chinneadh na Cúirte Dúiche seachas nuair atá pointe dlí i gceist. I gcásanna den chineál seo is féidir achomharc a thabhairt chuig an Ard-Chúirt.

Láimhseálann an Chúirt Dúiche caingne éagsúla freisin ar nós caingne a ghlactar faoi na hAchtanna um Rialú Madraí, iarratais ar shaoránacht, iarratais chun teastais breithe agus pósta a leasú agus iarratais faoin Acht um Chosaint Timpeallachta, 1992 i gcomhair orduithe a bhaineann le laghdú torainn.

Gnó sibhialta

Tá dlínse ag an gCúirt dúiche i gceisteanna conartha agus i bhformhór na n-ábhar eile nuair nach bhfuil an éileamh nó an dámhachtain os cionn €15,000.

Gnó coiriúil

Nuair a bhíonn an Chúirt Dúiche ag cleachtadh a dlínse choiriúil láimhseálann sí ceithre chineál cionta ar leith.
Cionta achomair - seo iad na cionta nach bhfuil aon cheart trialach le breitheamh agus giúiré i gceist leo. Is é seo a bhíonn i gceist leis an gcuid is mó d'obair choiriúil na Cúirte Dúiche, is coireanna le bunús reachtúil amháin iad seo.

Cionta indíotáilte arna dtriail go hachomair - le haontú an té atá cúisithe agus an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí agus an breitheamh den tuairim gur mionchion atá i gceist leis na fíorais.

Cionta indíotáilte - seachas cionta áirithe lena n-áirítear éigniú, tromionsaí gnéis, dúnmharú, tréas agus píoráideacht nuair a phléadálann an té atá cúisithe ciontach agus go n-aontaíonn an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí, agus go nglacann an breitheamh leis an bpléadáil ciontach. Seachas sin, cuirtear an té atá cúisithe ar aghaidh chuig an gCúirt Chuarda i gcomhair pianbhreithe ar a phléadáil ciontach sínithe.

Cionta indíotáilte nach ndéantar triail achomair orthu. I leith na gcionta seo, seirbheáiltear Leabhar Fianaise ar an té atá cúisithe. Déanann an breitheamh an Leabhar Fianaise agus aon aighnis thar ceann an lucht cosanta nó an lucht ionchúisimh a mheas. Má tá an breitheamh den tuairim go bhfuil cás ann le freagairt, cuirtear an té atá cúisithe ar aghaidh chuig an gCúirt Chuarda nó chuig an bPríomh-Chúirt Choiriúil i gcomhair trialach.

Dlí Teaghlaigh

Tá dlínse leathan ag an gCúirt Dúiche i réimse an dlí teaghlaigh. Ní éistear imeachtaí i gcúirt oscailte agus bíonn siad chomh neamhfhoirmeálta agus is féidir

Foréigean Baile

Faoin Acht um Fhoréigean Baile, 1996, tá dhá phríomhchineál leigheas i gceist - Orduithe Sábháilteachta agus Orduithe Urchoisc.

Caomhnóireacht Leanaí

Faoin Acht um Chaomhnóireacht Naíon 1964 arna leasú ag an Acht um Stádas Leanaí 1987, is féidir leis an gCúirt Dúiche orduithe coimeád agus rochtana a dhéanamh agus caomhnóirí a c heapadh. Tá an dlínse aici freisin atharthacht i leith aon leanbha chinntiú, i leith iarratas ar choimeád, rochtain nó cothabháil.

Cothabháil

Faoin Achtum an Dlí Teaghlaigh (Cothabháil Céilí agus Leanaí) 1976 (arna leasú) is féidir leis angCúirt Dúiche cothabháil a dhámhachtain ar chéile agus leanbh/leanaí. Is é an t-uasmhéid gur ceadmhach a dhámhachtain ar chéile ná €500 sa tseachtain agus €150 sa tseachtain i gcomhair linbh. Is féidir leis an gcúirt ordú a thabhairt go n-íocfar gach íocaíocht trí oifig na Cúirte Dúiche, astú tuillimh a dhéanamh nó barántas a eisiúint i gcomhair gabhála an fhéichiúnaí mainneachtana

Cúram Leanaí

Faoin Acht Cúram Leanaí, 1991, is féidir le boird sláinte roinnt iarratais a dhéanamh chuig an gcúirt i gcomhair orduithe

Ceadúnúchán

Tá cumhacht leathan ag an gCúirt Dúiche i leith ceadúnúcháin alcóil agus crannchuir.

_________________________________
Rinneadh nuashonrú ar: 5 Aibreáin 2018