Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Iarratais aturnae ar dheonuithe ionadaíochta 

Nasc gaolmhara
Seicliosta riarachán de bonis non 
Seicliosta riarachán díthiomnóra 
Seicliosta riarachán maille le huacht 
Seicliosta riaracháin maille le huacht de bonis non 
Seicliosta riarathóir ad litem 
Mionnscríbhinn finné fhianaithe
Iarratais ar an gCúirt Phrobháide 
Mionnscríbhinní ceartaithe 
Colscaradh agus idirscaradh dlíthiúil 
Seiclíosta seiceadóra 
Sainchónaí iasachta 
Deontais theoranta 
Cumhachtaí aturnae
Foirmeacha probháide
Orduithe oifigeach probháide 
Iarratais dhiúltaithe: na cúiseanna is coitianta
An dara deonú nó deonuithe ina dhiaidh sin 
Inniúlacht tiomnaithe
Corparáidí iontaobhais

Féadtar iarratais aturnae ar dheonuithe ionadaíochta a chur sa phost chuig Oifig Probháide Bhaile Átha Cliath nó trí bhualadh isteach chuig Oifig an tSuíocháin (tú féin nó do ghníomhaire féin). Seiceáil le do Chlárlann Phrobháide Cheantair áitiúil chun teacht ar a socruithe maidir le hiarratais aturnae, mar gheall go bhféadfadh éagsúlachtaí réigiúnacha bheith ann.

Iarratais phoist.

Ní mór go ngabhfaidh Foirm S1 atá comhlánaithe le gach iarratas aturnae ar dheonuithe ionadaíochta a chuirtear sa phost chuig Oifig Probháide Bhaile Átha Cliath agus ní mór ‘OIFIG AN tSUÍOCHÁIN’ bheith le sonrú go soiléir orthu. Comhlánaigh foirm S1 ar leith le haghaidh gach cáis.

Nuair a bhíonn Foirm S1 á seoladh ar aghaidh agat chuig Oifig Phrobháide Bhaile Átha Cliath, cinntigh go bhfuil ‘OIFIG AN TSUÍOCHÁIN le sonrú go soiléir ar an gclúdach litreach.

» Breis faisnéise maidir leis an nós imeachta i dtaca le hiarratais phoist ar an Oifig Rialacha

Seirbhís chuntair.

Ní glacadh iarratais ar deontais De Bonis Non agus iarratais a bhain le coigríche gné(seachas an Ríocht Aontaithe)ag an cuntar poiblí san Oifig Suíocháin.

Tharlaíonn phróiseáil na n-iarratas seo ar méid suntasach ama. Cúiseanna seo scuainí fada agus am feithimh do dhaoine eile. Ar mhaithe le seirbhís níos tapúla agus níos éifeachtaí do gach duine le do thoil iarratais a thaisceadh ag DX, tríd an bpost nó trí taisce i an titim-i mbosca san Oifig Suíochán.

 

Faisnéis Ghinearálta.

Cuimsítear ar an leathanach seo faisnéis ghinearálta a bhaineann le hiarratais ar dheonuithe ionadaíochta. Má bhíonn fiosrúchán/ceist agat maidir le hábhar probháide, seiceáil rannóg probháide an láithreáin ghréasáin seo don fhaisnéis a theastaíonn uait. Seo an phríomhthairseach faisnéise d’Oifig Phrobháide Bhaile Átha Cliath. Mar gheall ar acmhainní teoranta, tá fáil ar sheirbhís laghdaithe tacaíochta gutháin/ríomhphoist.

Seachadadh seirbhíse.

Seiceáil gach ceann de d’iarratais, le do thoil, sula seolann tú ar aghaidh iad chuig Oifig an tSuíocháin lena chinntiú go bhfuil siad in ord. Beidh iarratais a dhiúltaítear ina dtoradh ar mhoilleanna.

Uaireanta, is féidir gur eisíodh deontas in eastát cheana féin. Chun a fháil amach cé acu atá nó nach bhfuil sé sin amhlaidh agus, dá bhrí sin, chun moilleanna a sheachaint (go háirithe i gcásanna ina bhfuair an duine nach maireann bás tréimhse shuntasach ó shin), ba cheart don aturnae atá ag déileáil le riar an eastáit an Clár Poiblí Probháide a chuardach chun an staid a fháil amach sula ndéantar iarratas ar dheontas.

Iarratais dhiúltaithe: na cúiseanna coitianta.

Maidir le hiarratais aturnae ar dheonuithe ionadaíochta, tagair d’iarratais dhiúltaithe: na cúiseanna coitianta. Cuimsítear ar an leathanach seo cúiseanna coitianta diúltaithe agus leideanna ar conas diúltú d’iarratais ar na cúiseanna seo a sheachaint. Iarrtar ar chleachtóirí cur amach a bheith acu ar an bhfaisnéis seo mar gheall go gcabhróidh seo leo an líon iarratais dhiúltaithe a laghdú.

Deimhnithe cleachtaidh.

Ní ghlactar le hiarratais aturnae ach amháin ó aturnaetha ag a bhfuil deimhniú cleachtaidh laistigh de dhlínse Phoblacht na hÉireann. Ba cheart d’aturnaetha ó dhlínsí eile aturnae a ordú ó dhlínse Phoblacht na hÉireann chun iarratais a phróiseáil ar a son (agus chun comhairle agus treoir a sholáthar ar chleachtas probháide na hÉireann).