Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Preaseisiúintí

09/05/2007

€120 milliún de Choimpléasc Cúirteanna Choiriúil Bhaile Átha Cliath fógraithe
Infheistíocht uair sa gcéad i dTeach Cúirte

Sonraí deiridh faoi Choimpléasc Cúirteanna Choiriúil Bhaile Átha Cliath, a bhfuil luach €120 milliún acu, fógraithe

Tús á chur leis an obair an tseachtain seo chugainn

Thíolaic An tSeirbhís Chúirteanna na pleananna deiridh do Choimpléasc Cúirteanna Choiriúil speisialta do Bhaile Átha Cliath. Tá socraithe pleanála curtha i gcrích agus an conradh sínithe agus tá sé beartaithe go gcuirfear tús leis an obair faoi cheann roinnt laethanta. Comhpháirtíocht Phoiblí Phríobháideach le Babcock agus Brown a dhéanfaidh maoiniú ar an Choimpléasc. Beidh caidreamh ar feadh 28 bliain ag an tSeirbhís Chúirteanna leis an gcomheagras seo mar gur b'iad atá i bhfeighil dearadh, seachadadh agus bainistíocht leanúnach an Choimpléasc. Beidh costais tógála de €120 milliún ar an Choimpléasc.

Is é an Príomh-Bhreitheamh,  John L Murray Uas., a sheol an tionscnaimh go hoifigiúil inniu. Tógfar Coimpléasc Chúirteanna Choiriúil Bhaile Átha Cliath, 25,000 troigh cearnóg, ar chostas €120 milliún. Mar Chathaoirleach ar Bhord na Seirbhíse Chúirteanna ghlac sé buíochas leis an Aire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí as an chabhair a thug sé leis an tionscnaimh - agus rinne sé cur síos ar an scóip, dearadh agus ar sonraí ailtireachta an Choimpléasc.

Dúirt An Príomh Bhreitheamh go gcruthóidh an Choimpléasc "todhchaí a thabharfaidh geallúint go mbeidh athrú in ais ghníomhaíochta i réigiún dlíthiúil na príomh cathrach. Dúirt sé go mbeidh an Choimpléasc nua seo ar an fhoirgnimh Stáit is mó agus is tábhachtaí ó thaobh na staire de a tógadh ó 1922 i leith.

Tosóidh an obair ar an suíomh agus ar an Choimpléasc an t-seachtain seo chugainn agus tógfaidh sé 34 mí chun é a chur i gcrích. Tá sé de phlean ag an tSeirbhís Chúirteanna gnó a bhogadh isteach sa Choimpléasc sa gcéad ráithe de 2010.

An gá atá leis an gCoimpléasc Cúirteanna Choiriúil

Le roinnt blianta anuas tugadh faoi deara go raibh gá mór le Coimpléasc Chúirteanna do Bhaile Átha Cliath amháin. Bíonn na cúirteanna choiriúla thart ar lár na cathrach agus na Ceithre Chúirteanna ag stracailt leis an líon mór gnó atá ag teacht chucu. Cuirfidh an tionscnaimh seo áis lárnach ar fáil don tSeirbhís Chúirteanna a fhreastalóidh ar an ngnó ar fad a bhaineann leis an gcúirt choiriúil i mBaile Átha Cliath. Cuirfidh sé ar chumas na Seirbhíse Chúirteanna na h-áiseanna den scoth nua-aimseartha atá á sholáthar acu do bhailte ar fud na tíre a thabhairt go dtí an phríomh chathair.

Tugann fógra an lae inniu cead dul chun cinn don infheistíocht uair sa gcéad seo sna cúirteanna. Tagann an fhoirgnimh suntasach seo ón infheistíocht is mó in fhoirgnimh agus seirbhísí na cúirteanna ó tógadh na Ceithre Chúirteanna in 1796.

Déileálann na cúirteanna le beagnach 400,000 cásanna coiriúla sa mbliain. Bíonn os cionn leath acu seo á n-éisteacht i mBaile Átha Cliath - féach an tuairisc bhliantúil ar www.courts.ie do chásanna áirithe coiriúla a éistear i mBaile Átha Cliath.

Láthair an Choimpléasc Cúirteanna Choiriúil nua i mBaile Átha Cliath

Tá suíomh ar an taobh thiar de réigiún dlíthiúil na cathair aimsithe don choimpléasc, gar do na foirgnimh chúirteanna atá ann cheana féin, an Luas, agus stáisiún traenach Heuston. Beidh an Chúirt Achomhairc Choiriúil, an Chúirt Choiriúil Speisialta, an Phríomh-Chúirt Choiriúil, an Chúirt Choiriúil Chuarda, na Cúirteanna Dúiche agus na h-áiseanna a bhaineann leo san gCoimpléasc nua.

Tá an suíomh ar choirnéal Sráid Gheata na Páirce agus Bóthar na hOtharlainne, geata tábhachtach chuig ceantar gnó agus sibhialta a cathrach. Beidh an Choimpléasc mar chomhartha poncaíochta a cheanglóidh Páirc an Fhionnuisce leis an tírdhreach uirbe ach. Leanóidh an tógáil nua ar Shráid Gheata na Páirce, atá ar chéibheanna na cathrach, an traidisiún a bhí ann foirgnimh móra poiblí a thógáil cois na Life nó a bheith feiceálach óna céibheanna. Cinnteoidh an chaidreamh seo le hAbhann na Life, mar fhéith lárnach na cathrach agus mar phointe iontrála ag lár na cathrach, go mbeidh ról lárnach ag an Choimpléasc nua sa chathair agus go mbeidh sé ina shéadchomhartha nua.

Nuair a bhéas an Choimpléasc curtha i gcrích, músclóidh sé infheistíocht agus athghiniúint an cheantar máguaird mar go dtarraingeoidh sé go leor oibrithe dlíthiúil agus oibrithe a bhaineann leo chuig an gceantar. Creideann an tSeirbhís Chúirteanna go leagfaidh sármhaitheas an dearadh caighdeán síos a leanfaidh dhaoine eile.

Áiseanna

Beidh an bealach iontrála ag dul trí plaza nua poiblí agus beidh 22 seomra cúirte sa Choimpléasc, ina mbeidh áiseanna físchomhdhála, taifeadadh digiteach, agus léiriú leictreonach fianaise.

Cuirfear ar fáil spásanna móra poiblí, seomraí comhairleoireachta feithimh den chéad scoth agus seomraí cúirte agus áiseanna de mhéideanna éagsúla do lucht an ghiúiré. Maidir le cóiríocht do fhinnéithe, íospartaigh, do ghaolta srl, beidh siad ar chaighdeán níos airde ó thaobh príobháideachta, slándála agus compord de. Beidh áiseanna speisialta ar fáil do dhlíodóirí agus do lucht na meán.

Leagfaidh an Choimpléasc seo síos caighdeán nua do áiseanna dlí choiriúla na hÉireann, atá ag feidhmiú le solúbthacht agus slándáil a sholáthraíonn slándáil agus cóiríocht do gach duine a úsáideann an tseirbhís chúirte.

Tabharfaidh sé príobháideacht, slándáil, cosaint agus seomraí deighilte do gach duine a úsáideann an chúirt mar fhinnéithe, lucht giúiré agus na breithiúna.

An Sceidil Cóiríochta - Achomair

Cúirteanna agus saoráidí coimhdeacha

» 16 seomraí-cúirte giúiréithe agus 7 seomra cúirte nach mbaineann le giúiréithe a d'fhéadfadh gach dhlínse choiriúil a úsáid ag braith ar an gnó atá idir lámha.
» 16 seomra giúiré a bhéas insroichte óna seomraí cúirte giúiréithe in áit le slándáil.
31 seomraí comhairleoireachta a d'fhéadfadh gach údarás coiriúil a úsáid bunaithe ar a gnó.
» Neart spásanna feithimh don phobal agus bealaí sábháilte, éifeacht chun theacht agus imeacht óna seomraí cúirte.
Seomraí speisialta ina bhfaigheann na híospartaigh tacaíocht agus áiseanna choimhdeacha laistigh de áit slándála.
» 26 seomra breithimh agus áiseanna choimhdeacha in áit slándála.
» Spás mór um thionól giúiré in áit shlán chun freastal ar suas le 400 duine ar glaodh orthu le haghaidh seirbhís ghiúiré.
» Saoráidí do fhinnéithe an ionchúisimh (finnéithe leochaileacha le slándáil ina measc)

Saoráidí Ghairmiúla

» Seomraí na ndlíodóirí in áit le slándáil agus áiseanna choimhdeacha ina mbeadh nasc físe leis an bpríosún
» Cóiríocht agus áiseanna in áit le slándáil don Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí, aturnaetha na n-ionchúisimh, láithreoirí na cúirte, na gardaí, agus don t-seirbhís phromhaidh agus leasa.
» Seomraí na meáin le stiúideo beag craoltóireachta.

Áit Shlán

» Cóiríocht cille ina bhféadfaí 100 príosúnach a chur.
» Áit fáiltiú na bpríosúnach le áiseanna choimhdeacha.
» Cóiríocht na nOifigeach Príosúin agus áiseanna.
» Seomra stiúradh agus áit páirceála do na veaineanna príosúin

Foireann

» Cóiríocht agus áiseanna do níos mó ná 60 ball foirne ón dtrí dhlínse
» Oifig mór poiblí a dhéileálann le chuile ghnó ón dtrí dhlínse
» Seomraí cruinnithe agus stórála

Limistéar an bhealaigh isteach

» Halla mór iontrála le neart spás chun bealach isteach agus amach sábháilte a chruthú
» Láthair mór substaintiúil slándála agus trealamh monatóireachta slándáil
» Deasc eolais/fáiltiú agus deasc eile fáiltiú giúiré

Teicneolaíocht faisnéise

» 2 chúirt ina bhfuil trealamh theicneolaíochta cuí agus 2 chúirt eile ina mbeidh na cáblaí chun an trealamh uilig theicneolaíochta a chuir ann más gá
» Beidh cáblaí i chuile sheomra cúirte chun córas taifead digiteach fuaime agus físchomhdháil a aimsiú
» Seomra cumarsáide lárnach agus seomra cumarsáide áitiúil ar chuile urlár.
» Seoimríní torainn-díonach laistigh de na cúirteanna theicneolaíocht agus seoimríní físchomhdhála le taobh na cúirteanna físchomhdhála.
» Seomra ríomhairí agus seomraí le nasc físe chun fianaisí a chloisteáil ó fhinnéithe leochaileacha

Ginearálta

» Cóiríocht agus áiseanna do fhoireann tacaíochta an ghiúiré agus do lucht slándála
» Áiseanna cistin agus bialainne agus áit deighilte lónadóireachta do ghiúiréithe
» Áit páirceála do veaineanna príosúin agus do oifigigh

I dtéarmaí reatha, sé an costas glan ar dhearadh, tógáil, cóiriú, coinneáil srl an Choimpléisc thar tréimhse 28 bliain an chonradh ná €291m.

Nótaí an dearadh agus príomh phointí

Tá'n dearadh nua i bhformáid íocónach a bhéas ina shiombail nua-aimseartha ar ár gcóras cúirte - mar atá na Ceithre Cúirteanna ina shiombail d'ár dtraidisiún iontach. Beidh a fheidhmíocht an-tairbheach i soláthar éifeachtach sheirbhíse cúirteanna tríd an dearadh nua.

Tá an plaza poiblí ag ionad iontrála an Choimpléisc mar chomhartha cé chomh insroichte agus atá na cúirteanna - agus thú laistigh is é an halla mór croí an choimpléisc agus soláthróidh sé bealach éasca agus insroichte chuig na léibhéalacha éagsúla san fhoirgnimh. Beidh úsáideoirí nua na cúirteanna ar an airdeall faoi thábhacht na cúirteanna agus iad ag dul isteach san fhoirgnimh ach beidh siad ábalta na bealaí poiblí a aimsiú go héasca buíochas don dearadh cóiriúil. Tá Halla Mór cosúil leis an Halla Ciorclach sna Ceithre Chúirteanna ach tá sé níos cosúil le Pantheon na Róimhe ina mhéid.

Tá úsáid na h-ábhair dúchasacha ar fud an Choimpléasc mar chomhartha ar an dínit agus tábhacht na cúirteanna agus tabharfaidh siad príobháideacht agus compord dóibh siúd a bhfuil ag lorg cúiteamh nó a bhfuil orthu dhul ós a gcomhair. Tiocfaidh solas isteach ins na seomraí cúirte thrí scáileán mór cré-umha taobh amuigh agus taispeánfaidh sé seo suas na troscáin dlúth-dhair.

Tá úsáid bainte as cloch nádúrtha snasta agus uigithe i ndearadh an fhoirgnimh, sa ngloine agus sa gcruach atá in éadan an fhoirgnimh.

Na Ceithre Cúirteanna - Todhchaí Sibhialta

Nuair a chuirfear críoch leis an gCoimpléasc seo beidh na Ceithre Cúirteanna ag plé le cásanna sibhialta agus bunreachtúla, ar a bhformhór. Úsáidfear an spás breise chun an Chúirt Uachtaraí a fhorbairt agus mar áiseanna dlí sibhialta don Ard-Chúirt. Tá pleananna á fhorbairt chun tús a chur leis an obair seo nuair a chuirfear an Coimpléasc i gcrích.

Críoch