Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Deiseanna Fostaíochta

 

Earcaíocht na Seirbhíse Cúirteanna

Earcaíonn an tSeirbhís Chúirteanna faoi cheadúnas ón gCoimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí agus eagraítear gach comórtas earcaíochta de réir na dtreoirlínte atá leagtha síos ag an gcomhlacht sin. Is féidir iad seo a fheiceáil ar líne ag www.cpsa.ie.

Beidh aon folúntais sa tSeirbhís Chúirteanna a fhógairt leis an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí.

Tá láithreán gréasáin tiomanta do chéimithe ag an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí.

Folúntais reatha:

 

-----------------------------------------------------------

Head of Energy Resources (Assistant Principal Officer)

Applications are invited for the appointment as Head of Energy Resources in the Courts Service, Dublin.

JOB DESCRIPTION:

The Courts Service environment is specialist and operational which requires a diverse range of skills and personal attributes to deliver the high quality of service expected by users.

Following the introduction of the Energy Efficiency Directive into Irish Law, as a public body, the Courts Service is required to play an exemplary role in regard to energy efficiency.  This includes energy audits, purchase/lease of buildings and government purchase.

The Courts Service has also identified energy efficiency and sustainable energy management as key organisational goals and has recognised the requirement to establish an “Energy Unit”, to be led by a “Head of Energy Resources”.

Working closely with the Head of Estate Management Unit and the Energy Performance Manager, the Head of Energy Resources will be responsible for the delivery of the strategic energy management programme across the Courts Service, with an initial focus of reaching the Courts Service 2020 energy efficiency targets and embedding a culture of sustainable energy management throughout the organisation.

Some of the key responsibilities and deliverables are as follows:

• Establish and lead the Courts Service Energy Unit team

• Lead the development and management of Courts Service energy management policy initially targeting the gap to reach 33% target for 2020

• Prepare and implement an energy efficiency strategy resulting in year on year improvements

• Commission manage and conduct SI 426 standard energy audits for the Courts Service buildings with particular emphasis on identifying energy efficiency improvements

• Develop and embed a culture of energy efficiency within the organisation

EMPLOYING AUTHORITY: 

The Courts Service of Ireland

JOB LOCATION:

Smithfield, Dublin 7

Qualifications

• A degree in a relevant engineering, energy or related discipline is essential.

• A post graduate qualification in Energy Management or a related topic is desirable.

• Chartered status or professional membership of Engineers Ireland or similar.

• Non domestic BER assessor desirable.

• SEAI registered energy auditor.

Essential

• Minimum eight years post qualification experience including minimum three years in energy engineering or energy management.

• As the position requires travel across the jurisdiction a full drivers licence is essential

Information booklet

For more information on the role and application process is available from Lindsey Maidment 01 888 6055

To apply please send a CV and covering letter to careers@courts.ie

CLOSING DATE OF CAMPAIGN:  Tuesday, July 2nd at 16:00

 

-----------------------------------------------------------

Oifigeach Seirbhíse, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo

Tá an tSeirbhís Chúirteanna ag iarraidh folúntas a líonadh le haghaidh Oifigeach Seirbhíse i dTeach Cúirte Chaisleán an Bharraigh, An Meal, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo.

Cur Síos ar an bPost

Is minic a bhíonn na hOifigigh Seirbhíse ar an gcéad phointe teagmhála do chustaiméirí na Seirbhíse Cúirteanna.

Beifear ag súil go gcomhlíonfaidh an duine a cheapfar na dualgais seo a leanas:

» An tseirbhís fáilte agus seirbhís do chustaiméirí
» Post inmheánach agus seachtrach a bhailiú, a shórtáil agus a sheachadadh
» Feidhmiú éasca na limistéar fáiltithe, na ngeataí isteach agus na gcarrchlós a éascú
» Gníomhaíochtaí Tacaíochta Oifige
» Bainistiú agus slándáil ghníomhach Theach na Cúirte
» Bainistiú gníomhach ar chórais mheicniúla uile Theach na Cúirte
» Dualgais eile arna n-iarraidh ag an mBainisteoir Líne

Riachtanais Phearsanta

Beidh ar an iarratasóir a léiriú go bhfuil an méid a leanas aige/aici:
» scileanna maithe cumarsáide – ó bhéal agus i scríbhinn araon
» a bheith solúbtha agus a bheith in ann feidhmiú as a stuaim féin
» cumas láidir oibriú go héifeachtach mar bhall d'fhoireann
» a bheith toilteanach freagracht a ghlacadh as tascanna agus obair a dhéanamh go tráthúil
» a bheith críochnúil agus coinsiasach

I bhfianaise an chineáil oibre atá i gceist, caithfidh an t-iarratasóir a bheith in ann obair láimhe a dhéanamh.
 
Pá (amhail ó mhí Eanáir 2019):

Scála Tuarastail: €424.71, €450.04, €459.59, €479.80, €497.84, €508.64, €521.28, €536.47, 562.45 [NMAX], €575.26 [LSI1]*, €595.73 [LSI2]**

Uaireanta Oibre: 43 uair an chloig 15 nóiméad glan in aghaidh na seachtaine.

Iarratais:

Iarrtar ar dhaoine ar mian leo iarratas a chur isteach ar an bpost seo FOIRM IARRATAIS a chomhlánú agus a chur isteach roimh 12 meán lae Dé hAoine 28 Meitheamh 2019.

Cuirfimid roinnt iarrthóirí ar ghearrliosta agus iarrfar orthu siúd teacht chun agallamh a dhéanamh, bunaithe ar thaithí oibre ábhartha agus riachtanais an phoist.

Cuirfear painéal ar bun in ord fiúntais de thoradh ar an gcomórtas seo. Cuirfear deireadh leis an bpainéal sin tar éis tréimhse dhá bhliain nó tráth nach mbeidh aon duine fágtha air, cibé acu is luaithe.

Seol an fhoirm iarratais comhlánaithe le ríomhphost chuig westernro@courts.ie nó seol foirm chlóscríofa sa phost chuig:

An Comórtas d'Oifigeach Seirbhíse,
an tSeirbhís Chúirteanna,
Oifig Réigiúnach an Iarthair,
An Meal,
Caisleán an Bharraigh,
Co. Mhaigh Eo.

Spriocdháta agus sprioc-am chun iarratais a fháil 12 meán lae Dé hAoine 28 Meitheamh 2019.

Ní ghlacfar le haon iarratais a gheofar tar éis an dáta ná an am sin.

FOIRM IARRATAIS

LEABHRÁN EOLAIS

________________________________

An Stiúrthóireacht um Acmhainní Daonna,
An tSeirbhís Chúirteanna, 15/24 Sráid an Fhionnuisce Thuaidh, Margadh na Feirme, Baile Átha Cliath 7.
Teileafón: +353 1 888 6095
Facs: +353 1 888 6090
Ríomhphost: careers@courts.ie

 

 

__________________________
Nuashonrú: 19 Meitheamh 2019