Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Preaseisiúintí

Beidh Uachtarán na Cúirte Dúiche i gceannas ar oscailt Theach Cúirte Chill Mocheallóg

Beidh an tOnórach, an Breitheamh Miriam Malone, Uachtarán na Cúirte Dúiche, i gceannas ar oscailt oifigiúil Theach Cúirte Chill Mocheallóg, a dhéanfaidh an tAire Dlí & Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí, an tUasal Dermot Ahern T.D.

Is mar seo a leanas a chuir Uachtarán na Cúirte Dúiche, an Breitheamh Miriam Malone, síos ar an teach cúirte nua: "áit atá slachtmhar agus a chomhlánaíonn an oidhreacht agus na seaniarsmaí timpeall orainn. Tugann sé ómós do bhunbhrí agus do thábhacht an dlí inár saol, agus do na sár-iarrachtaí deartha agus tógála a chuir i gcrích é".

An teach cúirte nua

Bhí costas iomlán €2.5 milliún ag baint leis an tionscadal chun an teach cúirte a thógáil. Tá sé lárnach i líomatáiste poiblí nua a chuirfidh beocht arís i saol cultúrtha agus sibhialta Chill Mocheallóg in éineacht le rochtain ar áiseanna riaracháin poiblí (oifig cheantair an údaráis áitiúil agus an leabharlann bhrainse). Tugadh aitheantas don dearadh iontach atá ar an teach cúirte cheana féin i nGradam RIAI le déanaí don 'Foirgneamh Poiblí is Fearr'.

Oibreacha ar an teach cúirte

De bhrí nach raibh an chuid inmheánach den teach ann níos mó, glanadh amach an foirgneamh agus rinneadh halla mór ar airde dúbailte mar iontráil nua.

Tá painéal adhmaid gallchnó ar an seomra cúirte, ar a bhfuil rochtain trí phasáiste a thugann radharc duit ar an ngairdín taobh thiar dó, agus i gcodarsnacht leis sin tá an halla iontrála geal. Tá an spás seo, leis an troscán dorcha agus an solas leath-mhúchta, deartha i dtraidisiún na seomraí cúirte a bhí in Éirinn sa 19ú haois. Ón halla iontrála gheobhaidh tú rochtain ar shraith seomraí cruinnithe agus cóiríocht phríobháideach do chleachtóirí dlí agus dá gcuid cliant. Cuireann sé sin béim ar thiomantas na Seirbhíse Cúirteanna do dhínit agus do phríobháideacht na ndaoine a fhreastalaíonn ar an gcúirt. Soláthraítear rochtain shlán, neamhspleách ón gcúl do phríosúnaigh, agus is féidir rochtain neamhspleách as féin a fháil freisin ar sheomraí na mbreitheamh.

An Comhshaol agus Cúrsaí Fuinnimh

Tá solas an lae i ngach spás san ollionad, agus úsáidtear teicnící éagsúla chun solas nádúrtha a ligean isteach sna seomraí. Tá airde mhór sna síleálacha, rud a mhéadaíonn an méid solais lae a thagann isteach ar fud na háite.  Úsáidtear na ballaí agus na síleálacha freisin chun solas a chaitheamh ar fud an fhoirgnimh.

Tá an soilsiú saorga fótairialaithe, agus freagraíonn sé go huathoibríoch don leibhéil soilsithe taobh istigh trína ísliú féin. Ní oibríonn sé ach an oiread ach nuair a bhraitear duine éigin ag bogadh istigh sa seomra, rud a chuireann le héifeachtúlacht fuinnimh.

Tógadh an foirgneamh le fotháirge coincréite ón tionscal cruach, rud a laghdaíonn lorg carbóin an tionscadail.   Mar gheall ar go leor insliú seachtrach agus úsáid stuama gloine, laghdaítear an méid teasa a éalaíonn agus uasmhéadaítear an méid buntáiste a fhaightear ó theas na gréine. De bhrí gur úsáideadh ábhar dúchasach, cloch áitiúil ina measc, laghdaigh sé sin an méid fuinnimh a úsáideadh chun an t-ábhar a iompar.

Tá painéil ghréine ag obair in éineacht le coire millíní adhmaid bithmhaise le haghaidh teasa agus uisce te.  Tugann sraith painéal fótavoltach, atá leagtha anuas ar dhíonta a bhfuil a n-aghaidh ó theas, leictreachas don fhoirgneamh, agus díoltar an farasbarr ar ais leis an ngreille náisiúnta. Meastar go mbainfear laghdú 45% amach in astuithe carbóin mar thoradh ar na bearta seo.

Rochtain isteach do chách

Is iad na foirgnimh nua i gCill Mocheallóg an príomhphointe teagmhála a bheidh idir an pobal agus na soláthraithe seirbhíse poiblí sa cheantar. Dá bhrí sin, freastalaíonn siad ar dhaoine a bhfuil riachtanais agus cumais éagsúla acu. Tá anprionsabal 'Rochtain do chách' ina bhunchloch ag soláthar seirbhíse na Seirbhíse Cúirteanna.  Leis sin tá ríméad ar an tSeirbhís go bhfuil aitheantas faighte cheana féin ag teach cúirte Chill Mocheallóg mar fhoirgneamh poiblí den scoth.

Baintear rochtain amach anseo tríd an gcóiríocht ar fad a sholáthar ag leibhéal na talún, rud a laghdaíonn agus, nuair is féidir, a fhaigheann réidh leis na hathruithe leibhéil ar fad ar fud an tionscadail. Leis sin tá spás poiblí, leagan amach agus fearastú atá dea-phleanáilte agus gan tranglam.

Sonraí maidir le rannpháirtíocht an phobail sa teach cúirte nua:

Breitheamh na Cúirte Dúiche: An Breitheamh Mary O'Halloran
Príomhchléireach Chúirt Dúiche Luimnigh: Peter Golden
An Príomhchonraitheoir: Brian McCarthy Contractors Ltd.
Ailtirí: Ailtirí ABK.