Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Táillí na Cúirte Uachtaraí, na Cúirte Achomhairc agus na hArd-Chúirte

de réir I.R. Uimh. 492 de 2014

Táillí na Cúirte Uachtaraí, na Cúirte Achomhairc agus na hArd-chúirte: Treoracha agus díolúintí

Sceidil 1

Cuid 1 — Na Táillí is iníoctha sna hOifigí a ghabhann leis an gCúirt Uachtarach agus leis an Ard-Chúirt agus sna Clárlanna Probháide Ceantair ar chóipeanna de dhoiciméid
Cuid 2 — Na Táillí is iníoctha in Oifig Chláraitheoir na Cúirte Uachtaraí
Cuid 3 — Na Táillí is iníoctha in Oifig Chláraitheoir na Cúirte Achomhairc
Cuid 4 — Na Táillí is iníoctha sa Phríomh-Oifig agus in Oifig an Scrúdaitheora

A Toghairmeacha Tionscnaimh, etc.
B Láithris
C Mionnscríbhinní, etc.
D Fógraí Foriarratais, etc.
E Cur Síos, etc.
F Orduithe
G Deimhnithe, etc.
H Cuardach agus Iniúchadh
I Bille Díolacháin
J Bannaí, etc.
K Cumhachtaí Aturnae
L Rollú
M Aimiréalacht
N Féimheacht
O Achainíocha, Iarratais agus Achomhairc faoi na hAchtanna Aturnaetha, 1954 go 2011

Cuid 5 — Na Táillí is iníoctha in Oifig an Chuntasóra
Cuid 6 — Na Táillí is iníoctha in Oifig na Máistrí Fómhais
Cuid 7 — Na Táillí is iníoctha in Oifig na gCoimircithe Cúirte 
Cuid 8 — Na Táillí is iníoctha san Oifig Phrobháide agus sna Clárlanna Probháide Ceantair

Sceideal 2: Na céatadáin is iníoctha in Oifig na gCoimircithe Cúírte

Cuid 1: Céatadáin ghealtachta 
Cuid 2: Céatadáin mhionaoise
Cuid 3: Ríomh, bailiú agus diúscairt

Sceidil 1

Cuid 1: Na táillí is iníoctha sna hoifigí a ghabhann leis an gCúirt Uachtarach agus leis an Ard-chúírt agus sna Clárlanna Probháide Ceantair ar chóipeanna de dhoiciméid

An Ítim
(1)

An Táille
(2)

An doiciméad
a bheidh le stampáil
(3)

1. (a) Faoi réir mhír (b), ar chóip chlóite a eisiúint de dhoiciméad
atá ar chomhad cúirte, cibé acu cóip fhianaithe nó gnáthchóip, seachas—

  (i) cóip de bhreithiúnas, nó

  (ii) cóip d’aighneachtaí dlíthiúla i scríbhinn dá dtagraítear ag uimhir thagartha 3 den cholún seo

€15.00

An chóip doiciméad
nó an cárta táille cúirte

(b) ar chóip fhianaithe d’athscríbhinn achomhairc choiriúil a dhéanamh

€0.80 an leathanach

An chóip fhianaithe
nó an cárta táille cúirte

2. Ar chóip de bhreithiúnas a sholáthar

€14.00 móide €1.00 breise i leith
gach 4 leathanach a dhéantar a fhótachóipeáil

An chóip fhianaithe
nó an cárta táille cúirte

3. Ar chóip a sholáthar d’aighneachtaí i scríbhinn a thaisctear in Oifig na Cúirte Uachtaraí,
nó a tharchuirtear chuici, nó a shíntear isteach sa Chúirt Uachtarach an 7 Deireadh
Fómhair 2013 nó dá éis i ndáil le haon achomharc nó ní a éisteacht nó le linn aon achomharc nó ní a éisteacht

€14.00 móide €1.00 breise i leith
gach 4 leathanach a dhéantar a fhótachóipeáil

An chóip fhianaithe
nó an cárta táille cúirte

4. Ar chóip d’aon doiciméad a scrúdú agus í a mharcáil mar chóip fhianaithe

€6.50 an leathanach

An chóip fhianaithe

5. Ar chóip fhótagrafach de phlean, de léarscáil, de theascán, de líníocht, d’fhótagraf nó de léaráid

€6.50

An chóip
nó an cárta táille cúirte

6. Ar dhoiciméad a shíniú agus a dheimhniú i leith cruthúnas de bhun an Evidence Act, 1851

€6.50 an leathanach

An doiciméad

 

Cuid 2: Na táillí is iníoctha in Oifig Chláraitheoir na Cúirte Uachtaraí

An Ítim
(1)

An Táille
(2)

An doiciméad
a bheidh le stampáil
(3)

1. Ar iarratas ar chead chun achomharc a dhéanamh,
agus ar fhógra achomhairc, chun na Cúirte Uachtaraí a chomhdú
(seachas achomharc faoi na hAchtanna um Chúiteamh do Lucht Oibre, 1934 go 1955)

€250.00

An fógra

2. Ar fhógra foriarratais a chomhdú

€60.00

An fógra

3. Ar mhionnscríbhinn a chomhdú

€20.00

An mhionnscríbhinn

4. (a) Ar fhógra nó doiciméad eile a thaisceadh chun a sheirbheála, agus

€6.50

An fógra nó an doiciméad eile

   (b) ina theannta sin, ar gach cóip atá le tarchur

€1.00
(ach gan dul thar €90.00 ar aon líon cóipeanna)

An chóip

5. Ar achainí nó ar iarratas ar cheapachán mar Nótaire Poiblí nó mar Choimisinéir Mionn

€85.00

An achainí nó an t-iarratas

6. Ar choimisiún lena gceaptar Nótaire Poiblí nó Coimisinéir Mionn

€330.00

An coimisiún

 

Cuid 3: Na táillí is iníoctha in Oifig Chláraitheoir na Cúirte Achomhairc

An Ítim
(1)

An Táille
(2)

An doiciméad
a bheidh le stampáil
(3)

1. Ar na nithe seo a leanas a chomhdú—

  (i) iarratas ar chead chun achomharc a dhéanamh,

  (ii) fógra i dtaobh achomharc brostaithe, nó

  (iii) fógra achomhairc (lena n-áirítear fógra achomhairc a bhfuil feidhm ag
Riail 19 d’Ordú 86A de Rialacha na nUaschúirteanna maidir leis),

ar choinníoll, i gcás gur íocadh táille i leith iarratas ar chead chun achomharc
a dhéanamh agus go ndeonaítear an cead sin chun achomharc a dhéanamh,
nach mbeidh aon táille iníoctha ar fhógra i dtaobh achomharc brostaithe,
nó ar fhógra achomhairc, a chomhdú i leith an achomhairc sin

€250.00

An fógra

2. Ar fhógra a chomhdú faoi é a bheith ar intinn iarratas idirbhreitheach ex parte a dhéanamh

€60.00

An fógra

3. Ar fhógra freagróra a chomhdú

€60.00

An fógra

4. Ar chás sonraithe a chomhdú nó a thaisceadh

€70.00

An chás sonraithe

5. Ar fhógra foriarratais chun na Cúirte Achomhairc a chomhdú

€60.00

An fógra

6. Ar mhionnscríbhinn a chomhdú

€20.00

An mhionnscríbhinn

7. (a) Faoi réir mhír (b), ar chóip chlóite a eisiúint de dhoiciméad atá
ar chomhad cúirte, cibé acu cóip fhianaithe nó gnáthchóip, seachas cóip de bhreithiúnas

(a) €15.00

An chóip doiciméad
nó an cárta táille cúirte

   (b) ar chóip fhianaithe d’athscríbhinn achomhairc choiriúil a dhéanamh

(b) €0.80 an leathanach

An chóip doiciméad
nó an cárta táille cúirte

8. Ar chóip de bhreithiúnas a sholáthar

€14.00 móide €1.00 breise i leith
gach 4 leathanach a dhéantar a fhótachóipeáil

An chóip fhianaithe
nó an cárta táille cúirte

 

Cuid 4: Na táillí is iníoctha sa Phríomh-oifig agus in Oifig an Scrúdaitheora

An Ítim
(1)

An Táille
(2)

An doiciméad
a bheidh le stampáil
(3)

A Toghairmeacha Tionscnaimh, etc.

1. Ar na nithe seo a leanas a shéalú—

  (i) toghairm iomlánach,

  (ii) toghairm speisialta, nó

  (iii) toghairm achomair in éileamh a bhfuil
feidhm ag Riail 1(2), 1(3) nó 2 d’Ordú 2 de
Rialacha na nUaschúirteanna maidir léi,

agus cóip a chomhdú

€190.00

An chóip a chomhdófar

2. Ar na nithe seo a leanas a shéalú—

  (i) toghairm iomlánach chomhthráthach,

  (ii) toghairm speisialta chomhthráthach, nó

  (iii) toghairm achomair chomhthráthach in éileamh
a bhfuil feidhm ag Riail 1(2), 1(3) nó 2 d’Ordú 2 de
Rialacha na nUaschúirteanna maidir léi

€190.00

An chóip a chomhdófar

3. Ar thoghairm achomair nó toghairm achomair
chomhthráthach a shéalú in éileamh a bhfuil feidhm
ag Riail 1(1) d’Ordú 2 de Rialacha na nUaschúirteanna
maidir léi, más rud é—

 

An chóip a chomhdófar

  (i) nach mó ná €100,000.00 an t-éileamh ar
dháta eisiúna na toghairme,

€150.00

An chóip a chomhdófar

  (ii) gur mó ná €100,000.00 an t-éileamh ach nach
mó ná €150,000.00 é ar dháta eisiúna na toghairme,

€170.00

An chóip a chomhdófar

  (iii) gur mó ná €150,000.00 an t-éileamh ach nach
mó ná €500,000.00 é ar dháta eisiúna na toghairme,

€190.00

An chóip a chomhdófar

  (iv) gur mó ná €500,000.00 an t-éileamh ach nach
mó ná €1,000,000.00 é ar dháta eisiúna na toghairme,

€250.00

An chóip a chomhdófar

  (v) gur mó ná €1,000,000.00 an t-éileamh ar dháta
eisiúna na toghairme

€400.00

An chóip a chomhdófar

4. Ar achainí a chomhdú

€190.00

An achainí bhunaidh

5. Ar aon iarratas tionscnaimh ex parte (ach amháin
habeas corpus), i dteannta na táille ar mhionnscríbhinn
a chomhdú

€190.00

An mhionnscríbhinn
a chomhdófar mar
thaca leis an iarratas

6. Ar aon ordú faoi Riail 1 nó Riail 18 d’Ordú 84
de Rialacha na nUaschúirteanna a shéalú

€24.00

An t-ordú bunaidh

7. Ar fhógra tríú páirtí a shéalú

€60.00

An chóip a chomhdófar

8. Ar aon fhógra foriarratais tionscnaimh a
chomhdú (i dteannta mionnscríbhinn a chomhdú)

€190.00

An fógra

B Láithris

9. Ar láithreas a thaifeadadh

€60.00

An meabhrán

C Mionnscríbhinní, etc.

10. Ar mhionnscríbhinn a chomhdú

€20.00

An mhoinnscríbhinn

11. Ar scríbhinn atá i gceangal le
mionnscríbhinn scríbhinní a chomhdú

€20.00 (gan dul thar €150.00 ar aon líon scríbhinní)

An mhionnscríbhinn scríbhinní

D Fógraí Foriarratais, etc. 

12. Ar fhógra foriarratais a chomhdú

€60.00

An fógra

13. Ar gach—

  (i) iarratas ex parte, nó

  (ii) iarratas eile

chun na cúirte nach bhforáiltear dó go
sonrach thairis sin

€60.00

An fógra bhunaidh nó
 an duillín ex parte

14. Ar fhógra a chomhdú seachas fógra lena
mbaineann na hítimí ag uimhreacha tagartha
12, 15 agus 16 den cholún seo

€60.00

An fógra

15. Ar fhógra achomhairc ón Máistir a chomhdú

€60.00

An fógra achomhairc

16. Ar fhógra achomhairc ón gCúirt Chuarda
a thaisceadh leis an Ard- Chúirt

€130.00

An fógra achomhairc

17. (a) Faoi réir mhír (b), ar fhógra foriarratais
a chomhdú chun imeachtaí a thaifeadadh i Liosta
Tráchtála na hArd-Chúirte

€5,000.00

 

An fógra

  (b) Ar fhógra foriarratais a chomhdú i Liosta
Tráchtála na hArd-Chúirte in imeachtaí a
taifeadadh sa liosta sin roimh an 10 Aibreán 2012

€60.00

An fógra

E Cur síos, etc. 

18. Ar chaingean a chur síos i gcomhair trialach

€250.00

An duillín á cur síos

19. Ar chás sonraithe a chomhdú nó a thaisceadh

€70.00

An cás sonraithe

F Orduithe. 

20. Ar gach toghairm ó fhinné
(i.e. subpoena ad testificandum duces tecum)

€20.00

An t-ordú nó
an cárta táille cúirte

21. Coimisiún chun finné a cheistiú nó iarraidh
ina ionad sin

€20.00

An t-ordú nó
an cárta táille cúirte

22. Ar bhreithiúnas a thaifeadadh sa Phríomh-Oifig
d’éagmais láithris nó pléadála (i dteannta
mionnscríbhinní a chomhdú)

€85.00

An breithiúnas

G Deimhnithe, etc.

23. Ar dheimhniú pléadálacha nó imeachtaí

€15.00

An deimhniú nó
an cárta táille cúirte

24. Ar dheimhniú faoi Ordú 36, Riail 39,
de Rialacha na nUaschúirteanna

€25.00

An deimhniú nó
an cárta táille cúirte

25. Ar na nithe seo a leanas a dhíol, faoi
ordú ón gCúirt—

  (a) aon tailte nó oidhreachtáin, nó

  (b) aon ghnó (lena n-áirítear cáilmheas
an ghnó sin), nó

  (c) aon airnéisí, arna ndaingniú nó arna
gceadú le hordú nó le deimhniú:

ar gach €100.00 den phraghas

€2.50

(Nóta: Má tharlaíonn ar chúis ar bith, tar éis an táille seo a íoc,
nach gcomhlánfar an díol agus go ndíolfar an mhaoin le ceannaitheoir
eile ina dhiaidh sin, tabharfar creidmheas sa táille a íocadh cheana i
leith an díola nár comhlánaíodh in aghaidh na táille is iníoctha ar an
díol comhlánaithe; ach ní aisíocfar, in aon chás, aon chuid den táille
a íocadh ar an díol nár comhlánaíodh)

An t-ordú
nó an deimhniú

26. Ar an airgead a fuair duine, atá faoi dhliteanas
cuntas a thabhairt i dtaobh an chéanna, a chur i
gcuntas — ar gach €100.00 den mhéid a fuarthas
nó i gcás cuideachta atá á foirceannadh ag an gCúirt,
ar gach €100.00 den airgead a fuair an Leachtaitheoir
le linn sócmhainní na cuideachta a réadú

€4.00

An deimhniú
nó an cárta táille cúirte

27. Ar airgead atá dlite d’aon duine a chur i gcuntas
(seachas airgead atá dlite d’aon duine ó chuideachta
nó cumann atá á foirceannadh nó á fhoirceannadh ag
an gCúirt) — ar gach €100.00 den mhéid a fuarthas

€2.50

An deimhniú
nó an cárta táille cúirte

28. Ar fhiosrúchán chun a fháil amach cén duine nó
cé na daoine a bhfuil leas acu in aon mhaoin nó atá
ina teideal mar neasghaol nó oidhre ginearálta nó
ar shlí eile—

 

 

  (a) in aon chásanna, ach amháin na cásanna a
leagtar amach i mír (b), ar gach €100.00 de luach
na maoine

€2.50

An deimhniú
nó an cárta táille cúirte

  (b) ar fhiosrúchán chun neasghaol nó oidhre
ginearálta d’aon duine a fháil amach—

 

 

    (i) i gcás gur sinsear an duine sin don neasghaol
nó don oidhre ginearálta sin, nó i gcás gur tuismitheoir
é nó í an comhshinsear

€17.00

An deimhniú nó an cárta táille cúirte

    (ii) i gcás gur seanathair nó seanmháthair é
nó í an comhshinsear

€30.00

An deimhniú nó an cárta táille cúirte

    (iii) i gcás gur sin-seanathair nó sin-seanmháthair
nó sinsear níos faide siar ná é nó í an comhshinsear

€55.00

An deimhniú nó an cárta táille cúirte

29. Ar na nithe seo a leanas a fháil amach de bhun ordú—

  (a) an chuid atá amuigh ar eastát duine éagtha,

  (b) aon mhaoin atá faoi réir iontaobhais, morgáiste nó
muirir, nó

  (c) aon sócmhainní comhpháirtíochta,

— ar gach €100.00 dá mhéid nó dá luach

(Ní áireofar sa mhéid ar a bhfuil an táille iníoctha aon
fhiach atá amuigh agus a meastar gur drochfhiach
nó fiach doghnóthaithe é, ach áireofar ann gach suim
a íocfar tar éis thosach na n-imeachtaí le creidiúnaithe
nó le daoine ag a mbeidh leas tairbhiúil)

€2.50

(ní bheidh ach aon táille amháin inmhuirearaithe
maidir le haon mhaoin nó airgead áirithe
i leith Ítimí Uimh. 26 go 29 go huile)

An deimhniú
nó an cárta táille cúirte

30. Ar na nithe seo a leanas a shocrú—

 

 

  (a) scéim chun carthanas a bhainistiú, nó scéim
nach mó ná €1,500.00 an méid a bheidh i gceist inti,

€75.00

An scéim

  (b) aon scéim eile

€130.00

An scéim

31. Ar na nithe seo a leanas a shíniú, a shocrú
nó a cheadú—

 

 

  (a) aon fhógrán, nó údarás d’fhógra craolacháin,
d’aon duine ag a bhfuil teideal mar neasghaol nó
mar oidhre ginearálta ar shlí eile chun scair in aon
mhaoin a fháil:

 

 

    (i) ar an gcéad fhógrán nó údarás a shíneofar i
leith aon duine nó daoine

€80.00

An scríbhinn

    (ii) ar aon fhógrán nó údarás a shíneofar ina
dhiaidh sin i leith an duine nó na ndaoine,

€55.00

An scríbhinn

  (b) aon fhógrán eile

€55.00

An scríbhinn

32. Ar fhinné a cheistiú—

 

 

  (a) os comhair oifigeach don Chúirt ina oifig nó
ina hoifig (seachas chun críche aon fhiosrúcháin,
fómhais costas nó imeachtaí eile os comhair an
oifigigh) — ar gach uair an chloig nó cuid d’uair an chloig

€20.00 agus méid is comhionann le caiteachais
réasúnacha an oifigigh

An t-ordú ceapacháin

  (b) ag oifigeach don Chúirt in aon áit seachas
ina oifig nó ina hoifig — ar gach lá nó cuid de lá

€75.00 agus méid is comhionann le caiteachais
réasúnacha an oifigigh

An t-ordú ceapacháin

33. Ar gach iarratas ar dheimhniú a fhormhuiniú
chun morgáiste breithiúnais a chlárú san Údarás
Clárúcháin Maoine

€20.00

An deimhniú

H Cuardach agus Iniúchadh 

34. Ar iarratas ar iniúchadh a dhéanamh ar aon
doiciméad a comhdaíodh nó a taisceadh sa
Phríomh-Oifig níos mó ná trí bliana roimh an
iarratas sin, mura bhforáiltear a mhalairt leis an Ordú seo

€15.00 (le muirearú cibé acu a chuirtear cóip
den doiciméad ar ordú nó nach gcuirtear)

An duillín cuardaigh

35. Ar mheabhrán chun na nithe seo a leanas a chlárú—

 

 

  (a) foraithne ón gCúirt Dúiche

€25.00

An meabhrán

  (b) breithiúnas ón gCúirt Chuarda

€25.00

An meabhrán

  (c) breithiúnas ón Ard-Chúirt

€25.00

An meabhrán

36. Ar mheabhrán chun breithiúnas, foraithne, ordú
nó riail a ataifeadadh de bhun an Judgments (Ireland) Act, 1844

€25.00

An meabhrán

37. Ar mheabhrán chun lis pendens a chlárú
de bhun an Achta sin

€25.00

An meabhrán

38. Ar mheabhrán chun lis pendens a ataifeadadh
de bhun an Achta sin

€25.00

An meabhrán

Ar fhoréileamh ar chead cuardaigh de bhun an Achta sin
— ar gach duine a ndéanfar cuardach ina aghaidh

€25.00 (ní inmhuirearaithe an táille seo má
thaisctear foréileamh ar chuardach oifigiúil)

An duillín cuardaigh

40. Ar mheabhrán chun clárú a dhéanamh ar
shásamh nó díchur aon bhreithiúnais, banna nó
cúirtbhanna, foraithne, rialach nó ordaithe nó chun
aon bhannaí nó cúirtbhannaí a athnótú de bhun an
Land Transfer (Ireland) Act, 1848

€25.00

An meabhrán

41. Ar fhoréileamh cuardaigh i leith breithiúnais nó
athbheochaintí a taifeadadh roimh an 15 Iúil 1850,
agus i leith foraitheanta, rialacha, orduithe nó foraitheanta
bille shibhialta ar rátaí na mbocht a rinneadh roimh an
15  Iúil 1850, agus i leith lites pendentes a cláraíodh in
aghaidh aon duine agus i leith cúirtbhannaí agus bannaí,
breithiúnais, reachtanna, inchoisní agus glacadh oifige a
cláraíodh nó a athchláraíodh in aghaidh an duine chéanna

€25.00

An foréileamh

42. Ar fhoréileamh cuardaigh i leith breithiúnais, athbheochaintí,
foraitheanta, rialacha, orduithe, lites pendentes, agus
foraitheanta bille shibhialta ar rátaí na mbocht a cláraíodh
nó a athchláraíodh in aghaidh aon duine agus i leith
cúirtbhannaí agus bannaí, breithiúnais, reachtanna,
inchoisní agus glacadh oifige a cláraíodh nó a athchláraíodh
in aghaidh an duine chéanna

€25.00

An foréileamh

43. Ar fhoréileamh ar dhúblach cuardaigh de bhun
an Judgments Registry (Ireland) Act, 1871

€25.00

An foréileamh

44. Ar mheabhrán díchuir lis pendens

€25.00

An meabhrán

I Billí Díolacháin 

45. Ar bhille díolacháin a chomhdú

€20.00

An chóip a chomhdófar

46. Ar chuardach i gclár innéacs na mbillí díolacháin

€25.00 (le muirearú cibé acu a chuirtear
cóip den doiciméad ar ordú nó nach gcuirtear)

An duillín cuardaigh

47. Ar aon bhille díolacháin a iniúchadh

€10.00 (le muirearú cibé acu a chuirtear
cóip den doiciméad ar ordú nó nach gcuirtear)

An duillín cuardaigh

J Bannaí, etc 

48. Ar aon chúirtbhanna nó banna a chomhdú sa
Phríomh-Oifig agus deimhniú a thabhairt air sin

€20.00

An cúirtbhanna nó an banna

K Cumhachtaí Aturnae

49. Ar chumhacht aturnae a thaisceadh sa
Phríomh-Oifig de bhun an Conveyancing Act, 1881

€20.00

An chumhacht aturnae

50. Ar chumhacht aturnae a taisceadh amhlaidh
a chuardach, agus ar í sin agus an mhionnscríbhinn
nó doiciméid eile a taisceadh in éineacht léi a iniúchadh

€25.00 (le muirearú cibé acu a chuirtear
cóip den doiciméad ar ordú nó nach gcuirtear)

An duillín cuardaigh

L Rollú

51. Ar aon ghníomhas nó doiciméad a rollú —
ar gach 10 bhfóilió nó cuid de 10 bhfóilió

€60.00

An gníomhas nó an doiciméad

M Aimiréalacht

52. Ar dheimhniú faoi Ordú 64, Riail 46, mír 9,
de Rialacha na nUaschúirteanna

€55.00

An deimhniú nó an cárta táille cúirte

53. Ar aon ionstraim a eisiúint faoi Ordú 64,
Riail 56, de Rialacha na nUaschúirteanna

€55.00

An ionstraim

54. Ar mheastóirí a cheapadh agus a chur faoi mhionn

€55.00

An deimhniú meastóireachta

55. Ar long nó earraí a sheachadadh ar cheannaitheoir

€80.00

An t-ordú

56. Ar long nó earraí a dhíol — ar gach €100.00
nó codán de €100.00 den phraghas

€11.50

An t-ordú

57. Ar bheith i láthair agus lasta á dhíluchtú nó
long nó earraí á dtabhairt chun siúil, in aghaidh an lae

€80.00

An deimhniú forghniomhaithe

58. Ar sheilbh a choimeád ar long, le lasta nó
gan lasta, nó ar lasta loinge gan long, in aghaidh an lae

€10.00

An ionstraim scaoilte

59. Ar bharántas nó coimisiún a fhorghníomhú

€55.00

An barántas nó an coimisiún

60. Ar long agus lasta, nó ceachtar acu, a scaoileadh

€25.00 (agus méid is comhionann—

  (a) leis na caiteachais réasúnacha in aghaidh
an lae ar choimeádaí loinge nó coimeádaithe loinge
a chur ar fáil i gcás go bhfostaítear duine nó daoine den sórt sin;

  (b) leis na caiteachais réasúnacha taistil agus
cothaithe don oifigeach a bheidh, de thuras na huaire,
ag feidhmiú na bhfeidhmeanna a bhíodh á bhfeidhmiú
ag an Marascal Aimiréalachta, más gá don oifigeach
sin taisteal níos faide ná cúig mhíle óna oifig nó óna
hoifig chun aon cheann de na dualgais thuas a chomhlíonadh.)

An ionstraim scaoilte

N Féimheacht

61. Ar gach subpoena nó toghairm
(seachas toghairm féimheachta)

€20.00

An subpoena nóan toghairm

62. Ar chuardach ag aon duine seachas an
féimheach, an féichiúnaí comhshocraíochta,
an Sannaí Oifigiúil nó an t-iontaobhaí san ábhar

€10.00

An duillín cuardaigh

63. Ar ghnáthchóip a dhéanamh d’aon doiciméad nó foirm

€15.00

An cárta táille cúirte

O Achainíocha, Iarratais agus Achomhairc faoi na hAchtanna Aturnaetha, 1954 go 2011

64. Ar fhógra foriarratais i leith iarratais nó fógra
foriarratais i leith achomhairc faoi na hAchtanna
Aturnaetha, 1954 go 2011 a thaisceadh nó ar achainí
a thíolacadh faoi Chuid III d’Ordú 53  de Rialacha na nUaschúirteanna

€190.00

An fógra nó an achainí

 

Cuid 5 : Na táillí is iníoctha in Oifig an Chuntasóra

An Ítim
(1)

An Táille
(2)

An doiciméad
a bheidh le stampáil
(3)

1. Ar ordachán ón gcúirt nó ón gCuntasóir airgead a íoc
nó a infheistiú nó a chur i dtaisce nó stoc nó scaireanna
a aistriú, i gcás gur mó ná €100 an méid nó an luach
— ar gach €100 nó cuid de €100 os cionn an chéad €100

€1.15
(gan an táille do dhul thar
1,200.00 in aon chás)

An t-ordachán

2. Ar dheimhniú ar mhéid agus ar chineál na gcistí a
bheidh chun creidmheas aon chuntais i leabhair
an chuntasóra

€20.00

An deimhniú
nó an cárta táille cúirte

3. Ar thrascríbhinn chuntais

€20.00

An thrascríbhinn

4. Ar iarraidh ar chistí a thaisceadh sa chúirt gan ordú

€20.00

An iarraidh

5. Ar iarraidh chun an chuntasóra ar airgead a íoc
amach as an gcúirt gan ordú

€20.00

An iarraidh

6. Ar chumhacht aturnae a thaisceadh

€20.00

An chumhacht aturnae

7. Ar iarraidh ar dheimhniú gur taisceadh aon chistí sa chúirt

€20.00

An iarraidh

 

Cuid 6: Na táillí is iníoctha in Oifig na Máistrí Fómhais

Féadfaidh máistir fómhais a cheangal in aon chás go ndéanfar bille na gcostas a stampáil, sula ndéanfar é a fhómhas, le méid na dtáillí ab iníoctha mar tháillí dá gceadódh sé nó sí an bille ag méid iomlán an bhille, lena n- áirítear, i gcásanna faoin Solicitors Act, 1849, an táille ab iníoctha i leith an chuntais airgid thirim.

An Ítim
(1)

An Táille
(2)

An doiciméad
a bheidh le stampáil
(3)

1. Ar fhógra chun fómhais, ach amháin ar fhómhas ex parte

€275.00

An fógra

2. Ar chuntas airgid a ghlacadh idir an t- aturnae agus a
chliant nó a cliant ar fhómhas faoin Solicitors (Ireland) Act, 1849
nó eile — ar gach €100.00 nó codán de €100.00 de na méideanna
a chinnfear a bheith glactha agus íoctha

€1.00

An bille

3. Ar bhille costas a fhómhas— ar gach €100.00 iomlán
sa mhéid a cheadaítear (lena n-áirítear caiteachais finnéithe)

€8.00
(Tabharfar creidmheas sa táille a íocadh
i leith na hítimeag uimhir thagartha 1 thuas)

An bille

4. Ar dheimhniú fómhais a eisiúint

€68.00

An deimhniú
nó an cárta táille cúirte

5. Ar agóidí a thabhairt isteach in aghaidh aon ítim
nó ítimí i mbille costas a cheadú nó a dhícheadú

€68.00

Na hagóidí

6. Ar thuarascáil ó mháistir fómhais i dtaobh na bhforas
a bhí aige nó aici lena chinneadh nó lena cinneadh ag
ceadú nó ag dícheadú aon ítim nó ítimí i mbille costas

€24.00

An tuarascáil

7. Ar thuarascáil ó mháistir fómhais i dtaobh urrúis
i leith costas i gcúis maidir le pósadh

€24.00

An tuarascáil

 

Cuid 7: Na táillí is iníoctha in Oifig na gCoimircithe Cúirte

An Ítim
(1)

An Táille
(2)

An doiciméad
a bheidh le stampáil
(3)

1. Ar gach ordú dearbhúcháin faoi alt 68 nó alt 70 den
Lunacy Regulation (Ireland) Act, 1871

€60.00

An t-ordú

2. Ar gach ordú dearbhúcháin faoi alt 12 nó alt 15 den Acht sin

€60.00

An t-ordú

3. Ar gach ordú lena nglactar duine faoi choimircíocht
mar mhionaoiseach

€60.00

An t-ordú

4. Ar gach ordú urscaoilte agus gach ordú díbhe

€60.00

An t-ordú

5. Ar gach ordú chun maoin a cheannach nó a dhíol

€60.00

An t-ordú

6. Ar gach ordú lena n-údaraítear tionscadail tógála amhail
tithe agus méaduithe a fhoirgniú

€60.00

An t-ordú

7. Ar gach ordú lena n-údaraítear do Chuntasóir na
gCúirteanna Breithiúnais íocaíocht athfhillteach a dhéanamh

€60.00

An t-ordú

8. Gach deimhniú um chumhacht aturnae mharthanach

€60.00

An deimhniú

9. Ar bhille costas a thomhas agus deimhniú a thabhairt
ar a mhéid— ar gach €20.00 nó cuid de a cheadaítear

€1.50

An bille costas

10. Ar thoradh cuntais a ghlacadh agus a dheimhniú—

ar gach €200.00 a chinnfear a bheith glactha gan aon
íocaíocht a asbhaint

€1.50
(ach gan an táille do dhul thar €50.00)

An cuntas

11. Ar mhacasamhail a dhéanamh d’aon chóip d’ordú

€15.00

An chóip

12. Ar chóip fhianaithe de dhoiciméad a dhéanamh
(seachas céadchóip d’ordú)

€15.00

An chóip fhianaithe

 

Cuid 8: Na táillí is iníoctha san Oifig Phrobháide agus sna Clárlanna robháide Ceantair

An Ítim
(1)

An Táille
(2)

An doiciméad
a bheidh le stampáil
(3)

1. Ar gach ordú ó Oifigeach Probháide,
ó Oifigeach Probháide Cúnta
nó ó Chláraitheoir Probháide Ceantair

€25.00

An t-ordú,
an deimhniú
nó an cárta táille cúirte

2. Ar gach deimhniú arna shíniú ag breitheamh maidir le
húdarás aon duine chun gníomhú i gcáil shonraithe
nó ar aon deimhniú dá shamhail

€25.00

An deimhniú nó an cárta táille cúirte

3. Ar gach fógra i dtaobh iarratais nár comhdaíodh tráth
a taisceadh foireann iomlán páipéar maidir le hiarratas ar dheonú

€20.00

An t-iarratas

4. Ar gach toiliú maidir le caveat, rabhaidh, etc., a tharraingt siar

€25.00

An toiliú

5. Ar aon doiciméad eile a chomhdú (seachas na doiciméid
sin a chomhdaítear tráth a thaisctear foireann iomlán páipéar)
maidir le hiarratas ar dheonú

€15.00

An doiciméad

6. Ar gach fógra i dtaobh aturnae a athrú

€25.00

An fógra

7. Ar iarratas a chur faoi bhráid na hOifige Probháide
nó na Clárlainne Probháide Ceantair ar dheonú príomha
ionadaíochta—

(a) i gcás nach mó glanluach an eastáit ná

 

An cárta táille cúirte

€75,000.00
€87,500.00
€100,000.00
€112,500.00
€125,000.00

€100.00
€110.00
€120.00
€125.00 
€135.00

 

(b) i gcás gur mó glanluach an eastáit
ná €125,000.00 ach nach mó é ná
€300,000.00—

 

 

(i) ar an gcéad €125,000.00

€135.00

 

agus

 

 

(ii) ar gach €12,500.00 nó codán de ar
mó an luach ná €125,000.00, táille
bhreise de

(e.g.

€12.00

 

€137,500.00
€150,000.00
€162,500.00
€175,000.00
€187,500.00
€200,000.00
€212,500.00
€225,000.00
€237,500.00
€250,000.00
€262,500.00
€275,000.00
€287,500.00
€300,000.00)

(€147.00
€159.00
€171.00
€183.00
€195.00
€207.00
€219.00
€231.00
€243.00
€255.00
€267.00
€279.00
€291.00
€303.00)

 

(c) i gcás gur mó glanluach an eastáit
ná €300,000.00—

 

 

  (i) ar an gcéad €300,000.00,

€303.00

 

agus

 

 

  (ii) ar gach €31,250.00 nó codán de ar
mó an luach ná €300,000.00, táille bhreise de

€12.00

 

(e.g. €331,250.00 €362,500.00)

(€315.00 €327.00)

 

8. Ar gach deonú ionadaíochta dúbailte,
sosaidh, neamhriartha nó dúblach

€120.00

An cárta táille cúirte

9. Ar gach ócáid a athchuirtear iarratas
ar dheonú ionadaíochta faoi bhráid na
hOifige Probháide nó na Clárlainne
Probháide Ceantair

€40.00

An cárta táille cúirte

10. I gcás iarratas pearsanta a dhéanamh
ar aon deonú

Beidh an táille iomlán is iníoctha
(lena n-áirítear an táille chúirte) dhá
oiread an mhéid iomchuí is
inmhuirearaithe faoin ítim ag uimhir
thagartha 7 nó 8 de cholún (1) den
Chuid seo, de réir mar is infheidhme,
dá mba rud é nár lorgaíodh an deonú
trí iarratas pearsanta

An cárta táille cúirte

11. Ar gach mionnscríbhinn nár
comhdaíodh tráth a taisceadh foireann
iomlán páipéar maidir le hiarratas ar dheonú

€20.00

An mhionnscríbhinn

12. Ar aon pháipéar foriarratais, cibé acu is
foriarratas ex parte nó foriarratas iar bhfógra
é, a thaisceadh nó a ataifeadadh

€40.00

Páipéar an fhoriarratais

13. Ar gach céadchóip d’ordú cúirte
nó d’ordú taoibhe

€20.00 (Ní bheidh an táille seo
inmhuirearaithe i gcás go ndéanfar
an t-ordú i ndlísheomra de bhun
alt 36 den Acht Comharbais, 1965
agus go ndéanfaidh an deontaí
beartaithe nó a aturnae nó a haturnae
an chóip a chur ar ordú)

An chóip den ordú

14. Ar mhionnscríbhinn cheartúcháin
a thaisceadh

An táille cheart faoin ítim ag uimhir
thagartha 7 nó 10 de cholún (1) den
Chuid seo, de réir mar is cuí, lúide méid
na táille a muirearaíodh roimhe sin faoi
réir táille íosta €30

An chóip den mhionnscríbhinn

15. Ar aon caveat a thaifeadadh

€50.00

An caveat

16. Ar aon rabhadh, lua nó subpoena a
chomhdú nó ar aon láithreas le haon
rabhadh, lua nó subpoena

€25.00

An doiciméad bunaidh
(ach amháin lua nuair
atá an chóip stampáilte)

17. Ar aon caveat a tharraingt siar

€20.00

Leabhar na gcaveat

18. Ar aon iarratas a tharraingt siar

€20.00

An fógra iarratais

19. Ar aon fhógrán a shocrú i dtaca le lua nó eile

€15.00

An mhionnscnbhinn

20. Ar gach cuardach a dhéanann iarratasóir
d’uacht nó d’aon taifead ar dheonú nó d’aon
doiciméad eile atácomhdaithe san Oifig Phrobháide
nó i gClárlannPhrobháide Cheantair, lena n-áirítear
aon uacht bhunaidhnó codaisíl bhunaidh nó aon
taifead ar dheonú a iniúchadh

€10.00

An duillín cuardaigh

21. Ar gach cuardach den tsamhail sin a dhéanann
Oifigeach don Oifig Phrobháide nó don Chlárlann
PhrobháideCheantair a n-iarrtar aircuardach
a dhéanamh ina leith

€15.00

An duillín cuardaigh

22. Ar na cuardaigh uile a dhéanann ionadaí
nuachtáin nó grúpa nuachtán aon lá amháin
(Ní foláir don ionadaí aainm nó a hainm agus
ainm an nuachtáin nó an ghrúpanuachtán
darb ionadaí é nó í a lua ar an duillín cuardaigh)

€100.00

An duillín cuardaigh

23. Ar aon chóip oifigiúil d’aon uacht, deonú
nó doiciméad eile (seachas mionnscríbhinn
ioncaim intíre)

€10.00

An chóip

24. Ar chóip shéalaithe agus dheimhnithe
d’uacht nó de dheonú

€15.00

An chóip

25. Ar chóip shéalaithe agus dheimhnithe
d’uacht agus de dheonú a chuirtear ar
ordú ag an am céanna

€20.00

An chóip

26. Ar chóip fhianaithe a dhéanamh
de mhionnscríbhinn ioncaim intíre

€15.00

An chóip den deonú

 

 

 

 

_______________________
Nuashonrú: 1 Samhain 2016