Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

An Chúirt Chuarda

Breithiúna na Cúirte Cuarda

Tá an Chúirt Chuarda comhdhéanta den Uachtarán, tríocha is a seacht gnáthbhreithiúna agus seisear sainbhreithiúna. Tá Uachtarán na Cúirte Dúiche, de bhua a p(h)oist, ina B(h)reitheamh breise den Ard-Chúirt.

Tá an tír roinnte ina n-ocht gcuaird le breitheamh amháin sannta do gach cuaird seachas i mBaile Átha Cliath áit ar ceadmhach deichniúr breithiúna a shannadh, agus Corcaigh, ina bhfuil foráil déanta i gcomhair triúr breithiúna.

Is féidir an obair a roinnt ina cheithre phríomh-chineál: sibhialta, coiriúil, dlí teaghlaigh agus seirbhís ar ghiúiré. Suíonn an Chúirt Chuarda in ionaid i ngach cuaird. Baineann achair éagsúla le suíonna ó lá amháin go trí seachtaine agus is iondúil go mbíonn siad ar siúl gach 2 go dtí 4 mhí i ngach ionad ar an gcuairt. Bíonn suíonna buana ag Baile Átha Cliath agus Corcaigh i rith gach téarma dlí.

Gnó sibhialta

Tá dlínse sibhialta na Cúirte Cuarda teoranta seachas má aontaíonn gach páirtí i gcaingean, agus sa chás sin bíonn an dlínse neamhtheoranta. Baineann teorainn dhlínse na cúirte den chuid is mó le caingne áit nach bhfuil an t-éileamh níos airde ná €75,000 agus nach bhfuil an margadhluach os cionn €3,000,000.

Dlí Teaghlaigh

Tá dlínse chomhthráthach ag an gCúirt Chuarda agus ag an Ard-Chúirt i réimse Dlí Teaghlaigh. Tá dlínse ag an gCúirt Chuarda i réimse leathan imeachtaí dlí teaghlaigh (idirscaradh breithiúnach, colscaradh, neamhniú agus achomhairc ón gCúirt Dúiche). Nuair a bhíonn cásanna den chineál seo á n-éisteacht aici, tá sé de dhlínse ag an gCúirt Chuarda orduithe bainteach leo, lena n-áirítear orduithe coimeád, orduithe rochtana, orduithe cothabhála agus urchoisc. Is féidir iarratais ar orduithe cosanta agus orduithe urchoisc a dhéanamh go díreach chuig an gCúirt Chuarda. Láimhseálann an Chúirt Chuarda iarratais chun fáil réidh leis an bhfógra trí mhí roimh phósadh freisin.

Coiriúil

I gcúrsaí coiriúla tá an dlínse céanna ag an gCúirt Chuarda leis an bPríomh-Chúirt Choiriúil i ngach cion indíotáilte seachas dúnmharú, éigniú, tromionsaí gnéis, tréas, píoráideacht agus cionta a bhaineann leo. Is féidir an dlínse seo a chur i bhfeidhm sa cheantar ina ndearnadh an cion nó inar gabhadh nó ina gcónaíonn an duine cúisithe. I gCúirteanna Cuarda taobh amuigh de Bhaile Átha Cliath, áfach, is féidir le breitheamh na trialach an triail a aistriú chuig Cúirt Chuarda Choiriúil Bhaile Átha Cliath ar iarratas ón lucht ionchúsimh nó ón lucht cosanta agus má tá sé/sí sásta go mbeadh sé éagórach gan é sin a dhéanamh. Tosaíonn cásanna coiriúla a láimhseálann an Chúirt Chuarda Choiriúil sa Chúirt Dúiche agus seoltar ar aghaidh chuig an gCúirt Chuarda iad i gcomhair trialach nó i gcomhair pianbhreithe. Nuair a sheoltar duine ar aghaidh chuig an gCúirt Chuarda Choiriúil i gcomhair na trialach éisteann breitheamh agus giúiré an cás ach is féidir le duine a bpléadáil a athrú go dtí ciontach agus an triail a ligean thar ceal. Éistear cásanna a bhaineann le mionchionta indíotáilte sa Chúirt Dúiche nuair a aontaíonn an duine cúisithe leis seo.

Roghnú giúiré

Is é/í an Cláraitheoir Contae i ngach ceann den fiche is a sé contae atá freagrach as giúiré a roghnú do Chúirteanna Coiriúla Cuarda. Glaoitear giúiréithe don Phríomh-Chúirt Choiriúil agus don Ard-Chúirt i mBaile Átha Cliath. Tá Oifig an Ghiúiré atá ceangailte le hOifig Chúirt Chuarda Bhaile Átha Cliath freagrach as giúiréithe a ghlaoch i gcomhair Cúirt Chuarda Choiriúil Bhaile Átha Cliath, an Phríomh-Chúirt Choiriúil agus caingne sibhialta áirithe, ar nós clúmhilleadh, ionsaí agus príosúnacht mhídhleathach san Ard-Chúirt.

Achomhairc ón gCúirt Dúiche

Is féidir achomharc a dhéanamh ar chinntí naCúirte Dúiche chuig an gCúirt Chuarda, ach tá roinnt eisceachtaí i gceist. Feidhmíonn achomhairc trí athéisteacht iomlán agus níl dul thar chinneadh na Cúirte Chuarda.

Feidhmíonn an Chúirt Chuarda mar chúirt achomhairc i gcomhair achomhairc ó chinntí na Cúirte Oibreachais, an Binse um Dhífhostú Éagórach agus an Binse Achomhairc Fostaíochta.

________________________________
Rinneadh nuashonrú ar: 12 Eanáir 2017