English


Baile  |   Déan Teaghmáil Linn  |    Nuacht  |  Léarscáil Láithreáin  |   Cabhair le cuardach


D'úsáideoirí na cúirte:

 · Táillí Cúirte

 · Foirmeacha Cúirte

 · Rialacha Cúirte

 · Dlí Teaghlaigh

 · Seirbhís Ghiúiré

 · Nós Imeachta na hArd-Chúirte

 · Oifigí & Léarscáileanna

 · Treoracha Cleachtais

 · Probháide

 · Éilimh Bheaga

 · Téarmaí & Suíonna

 · Na Cúirteanna

Eolas ginearálta:

 · Fúinne

 · Tuarascáil Bhliantúil

 · Saoráil Fáisnéis

 · Deiseanna Fostaíochta

 · Foilseacháin

 · Scoileanna

meirge

Nuacht Reatha  

Foilseacháin:

08/07/2019 Tuarascáil Bhliantúil na Seirbhíse Chúirteanna 2018

Preaseisiúintí:

08/07/2019 Tuarascáil Bhliantúil na Seirbhíse Chúirteanna 2018 a thíolacadh

Téarmaí & Suíonna:

27/01/2020 Cúirt Cuarda Lú - Droichead Átha - fógra
30/09/2019 Cúirt Cuarda Inis - athrú dáta 
30/09/2019 Cúirt Cuarda Cheatharlach - suí speisialta 
30/09/2019 Cúirt Cuarda Luimnigh - athrú 

 

Ar líne:
· Bankruptcy Register Online
· Cuardach Ard-chúirte
· Breithiúnais & Cinntí
· Dialann Dlí
· Online eLicensing Pilot
· Íocaíocht Fíneála ar líne
· Small Claims Online

Treoir maidir le:
· Rochtain
· Do ainm a athrú
· Bannaí
· Coimeád
· Colscaradh
· Foréigean teaghlaigh
· An Chúirt Chóireála Drugaí - BÁC
· Gluais téarmaí dlí
· Caomhnóireacht
· Idirscaradh breithiúnach
· Ceadúnú - An Chúirt Chuarda
· Ceadúnú - An Chúirt Dúiche
· Cothabháil 

_____________________________

Facebook YouTube Twitter
eJustice Portal

Inrochtaineacht | Seirbhís Custaiméara | Séanadh | Aiseolas | Cosaint sonraí | Athúsáid Faisnéise


 

© An tSeirbhís Chúirteanna 1999 - 2019