Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Ailtireacht agus Oidhreacht

Teach Cúirte Bhaile Átha Troim

Naisc ghaolmhara
Oifig Cúirte Bhaile Átha Troim

Clár athchóirithe

Bhí athchóiriú an tí cúirte liostaithe, a ainmníodh Richard Morrison le cuid de bhundhearadh thart ar 1810, agus cur leis an bhfoirgneamh chun riachtanais an lae inniu a chomhlíonadh, i gceist leis an tionscadal seo. Tá 4 sheomra cúirte ar fáil anois i gcomhair suíonna na hArd-Chúirte, na Cúirte Cuarda agus na Cúirte Dúiche. Tá na seomraí nua dlí teaghlaigh comhdhéanta de sheomra cúirte le seomraí breithiúna, 2 sheomra comhairliúcháin agus 2 sheomra feithimh agus tá sé suite sa síneadh nua atá píosa amach ó ghnó na seomraí cúirte eile. Tá seomra finnéithe/seomra tacaíochta na n-íospartach sa síneadh nua freisin. Tá ardaitheoir curtha isteach chun a chinntiú go bhfuil rochtain ag daoine le míchumas ar an gcéad urlár. Tá cóiríocht oifige nua-aimseartha curtha ar fáil d'fhoireann na Cúirte Cuarda agus na Cúirte Dúiche sa síneadh nua agus tá córas TF fairsing ar fud an tí cúirte freisin. Is rud suntasach a bhain an tionscadal amach ná comhtháthú na riachtanais casta feidhmiúcháin atá ag foirgneamh cúirte nua-aoiseach le srianta an fhoirgnimh mar a bhí sé agus na gnéithe ailtireachta stairiúla a athchóiriú agus a chaomhnú ag an am céanna.

An obair a cuireadh i gcrích

Rinneadh miontaighde stairiúil agus mionstaidéar caomhnaithe nuair a bhí an phleanáil deartha á dhéanamh. Rinneadh bunstruchtúr an fhoirgnimh a athchóiriú go hiomlán agus a chosaint de réir treoirlínte caomhnaithe agus i gcomhairle le Dúchas agus an Comhairle Oidhreachta. Rinneadh taifead agus athshlánú ar bhunghnéithe ailtireachta. Mar chuid de seo bhí athchóiriú mionsonraithe ar an taobh istigh breá a bhí ar shean-sheomra cúirte na Cúirte Dúiche, cur ar ais an halla isteach d'airde dúbailte ( a bhí deighilte roimhe sin ag obair a rinneadh i ndeireadh an naoú aois déag) agus atógáil na ngnéithe d'obair pláistéireachta ar na síleálacha ar fud an fhoirgnimh. Is spás geal fáilteach don phobal atá sa spás aitriam a cheanglaíonn an sean leis an nua, ag nochtadh an balla cloiche atá ann, i gcomparáid leis an taobh istigh géar foirmiúil a bhí ag cúirteanna thús na 19ú aoise. Beidh na háiseanna cúirte atá curtha ar fáil i dTroim ag costas de £5m (€6.34m), in ann riachtanais an bhaile agus an cheantair máguaird a chomhlíonadh go ceann i bhfad. "The architectural concept for the extension to the courthouse is for an expressive contemporary design which through form and material refers to the medieval and historic context of the site as well as unashamedly expressing its place as a court building for the 21st century. The historic context is respected by the contemporary design but not mimicked by a pastiche replication of the old." Ailtirí Newenham Mulligan.

Ailtirí: NMA Newenham Mulligan Architects
Suirbhéirí Cainníochta: Mulcahy Mc Donagh
Comhairleoirí Meicniúla agus Leictreacha: J.N. & G. Traynor & Partners
Innealtóirí Struchtúir: Roughan & O Donovan
Conraitheoir: P J Walls Ltd.
Bhí Comhairle Contae na Mí mar ghníomhairí don tSeirbhís Chúirteanna i gcomhair an tionscadail.

D'oscail an Aire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí, an tUasal John O'Donoghue, T.D., an teach cúirte athchóirithe go hoifigiúil ar an gCéadaoin, 11ú Iúil 2001.