Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Ailtireacht & Oidhreacht

Na Cúirteanna Breithiúnais Coiriúla, Baile Átha Cliath

Naisc gaolmhara
Oifig na gCúirteanna Coiriúla Bhaile Átha Cliath
Bróisiúir na gCúirteanna Breithiúnais Coiriúla

Tógadh an foirgneamh seo chun déileáil le gnó coiriúil Chúirt Dúiche Bhaile Átha Cliath, Chúirt Chuarda Bhaile Átha Cliath, na Príomh-Chúirte Coiriúla, na Cúirte Coiriúla Speisialta agus na Cúirte Achomhairc Choiriúil. Tá an foirgneamh lonnaithe ar an taobh thiar de Cheantar Dlí na cathrach, gar do na foirgnimh ina bhfuil na cúirteanna faoi láthair, do líne an Luais agus do stáisiún Heuston. Tá sé ar choirnéal Shráid Gheata na Páirce agus Bhóthar na hOtharlainne, geata tábhachtach chuig ceantar gnó agus sibhialta na cathrach.

Dearadh

Tá an áis úrscothach seo feiliúnach do riaradh an cheartais choiriúil in Éirinn an 21ú haois. Is foirgneamh sibhialta é atá ina shainchomhartha íocónach a chuireann le dreach cathrach Bhaile Átha Cliath. Léiríonn úsáid na n-ábhar dúchasach ardchaighdeáin dínit agus tábhacht na gcúirteanna agus cinntíonn siad príobháideacht agus compord úsáideoirí uile na gcúirteanna. Tagann solas isteach sna seomraí cúirte trí scáileán cré-umha taobh amuigh a aibhsíonn an troscán agus na feistis ghallchnó. Soláthraíonn an foirgneamh deighilt shlán ar leithligh don phobal, do ghiúróirí, do dhaoine faoi choimeád, do na breithiúna agus don fhoireann.

Áiseanna

Tá an bealach isteach ag an bhfoirgneamh trí phlás poiblí sonrach, agus tá coibhéis 11 urlár ann agus achar urláir thart ar 23,000m2 agus níos mó ná 450 seomra ann, 22 seomra cúirte san áireamh. Tá beagnach 25,000m3 de choincréit ann agus tá sé cumhdaithe le 12,000m2 de ghloiniú. Tá 250 réim staighre agus 27 ardaitheoir ann. Tá na seomraí cúirte cumasaithe le haghaidh físchomhdhálacha, taifeadadh digiteach agus taispeáint leictreonach fianaise. Tá limistéir fhairsing phoiblí san fhoirgneamh - 'Halla Mór' atá ceithre huaire níos mó ná an Halla Cruinn sna Ceithre Cúirteanna - agus seomraí comhairliúcháin agus limistéir feithimh den scoth. Déanann cóiríocht agus áiseanna le haghaidh 60 ball foirne de chuid na Seirbhíse Cúirteanna comhlánú ar oifig cúirte comhcheangailte mhór chun déileáil le gnó ó na dlínsí cúirte coiriúla uile.

Tá an chóiríocht le haghaidh finnéithe leochaileacha, íospartach agus gaolta cothrom leis na cinn is fearr ar domhan. Dearadh seomra i gcomhair fianaise ó leanaí tar éis dul i gcomhairle le Barnardos. Tá áiseanna fairsinge ann do chleachtóirí dlí agus do na meáin agus tá limistéir fáiltithe ann do ghiúróirí atá mór a dhóthain chun freastal ar suas le 400 giúróir agus áiseanna bia agus seomraí scíthe laistigh de chúrsaíocht shlán agus dheighilte.

Tá cóiríocht ann le haghaidh suas le 150 abhcóide faoi shocrú tráchtála le Comhairle an Bharra agus cóiríocht le haghaidh an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí, na nGardaí, an Dlí-Chumainn agus na Seirbhíse Promhaidh. Tá cóiríocht cillín ann le haghaidh suas le 100 príosúnach chomh maith le limistéir fáiltithe, cóiríocht le haghaidh oifigigh príosúin agus saoráidí coimhdeacha.

Conradh Comhpháirtíochta Príobháidí Poiblí

Déantar an tionscadal seo mar Chomhpháirtíocht Phríobháideach Phoiblí (CPP). Déanfaidh an tSeirbhís Chúirteanna íocaíocht bhliantúil aonadach as na Cúirteanna Breithiúnais Coiriúla má chuireann an chuideachta Chomhpháirtíochta Príobháidí Poiblí na cúirteanna aonair agus na spásanna san fhoirgneamh ar fáil lena n-úsáid agus iad á dtacú leis na seirbhísí riachtanacha.